ბინების გაქირავების შედარებითი ანალიზი თბილისში

რეპორტი აჩვენებს თბილისში გასაქირავებლად ხელმისაწვდომი ბინების რაოდენობას და მათ ფასებს. მომხმარებელს შესაძლებლობა ეძლევა გაფილტროს მონაცემები სხვადასხვა ტიპის Slicer-ების მეშვეობით (სართული, ოთახების რაოდენობა, ფართობი, რაიონი და ა.შ.) და გაიგოს ბინების რაოდენობა და აგრეთვე ქირის საშუალო ღირებულებები რაიონების მიხედვით.