პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში

გთავაზობთ საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) ანალიტიკას, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებელს საშუალება აქვს გაიგოს:
– როგორ იცვლებოდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა წლებისა და კვარტლების ჭრილში;
– ვინ არიან უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნები საქართველოში;
– როგორია ინვესტიციების პროცენტული გადანაწილება საქართველოს რეგიონებში;
– რომელ სექტორში ხორციელდება ინვესტიცები საქართველოში;
ასევე, რეპორტში შესაძლებელია ვიხილოთ გასულ წელთან შედარებითი ანალიზი და ინვესტიციების დეტალური ცხრილები.რეპორტში მოცემულია მონაცემები 1997 წლიდან დღემდე.
რეპორტი ეფუნება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას (ლინკი)