საქართველოს ექსპორტისა და იმპორტის ანალიზი

ეს ანგარიში ეყრდნობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს და აჩვენებს საქართველოს ექსპორტ-იმპორტს 2019-2022 წლებისათვის. სათაურის გვერდის გარდა, ანგარიში მოიცავს 3 გვერდს.
პირველი ზოგადი მიმოხილვა და ძირითადი მაჩვენებლები, როგორებიცაა ექსპორტ-იმპორტის რიცხობრივი მნიშვნელობები და პარტნიორი ქვეყნების რაოდენობა თვეების მიხედვით. Slicers მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გაფილტროს მონაცემები პარტნიორი ქვეყნების, თარიღის და პროდუქტების მიხედვით. შემდეგ გვერდზე ნაჩვენებია დეტალური ინფორმაცია პარტნიორი ქვეყნებისა და მათი ექსპორტსა და იმპორტში წილის შესახე, რაც თვალსაჩინოდაა წარმოდგენილი აგრეთვე რუკაზე. და ბოლოს, დეტალიზებული ინფორმაცია იმპორტირებული და ექსპორტირებული პროდუქტების შესახებ, რომელთა მართვაც მარტივადაა შესაძლებელი slicer-ების მეშვეობით.