services-image-1

Power BI დეკემბრის განახლება

ამ სტატიაში წაიკითხავთ Microsoft Power BI-ის 2022 წლის ბოლო განახლების შესახებ.

For English version please follow the link: Power BI December 2022 Feature Summary 

რეპორტინგი

Slicerის ტიპის ფორმატირება გადატანილია ფორმატირების პანელში

ადრე, Slicer-ის ტიპის შეცვლა, მაგალითად, relative date-დან slider-ზე გადასვლა, ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ ვიზუალის სათაურში (Visual Header) და მხოლოდ ჰოვერზე (Hover). გარდა ამისა, სლაისერის „ჰორიზონტალურ“ ფორმაზე გადასაყვანად მომხმარებლებს ჯერ უნდა აერჩიათ „სია“ (“List”) ვიზუალის სათაურიდან, რათა გამოჩენილიყო ეს უკანასკნელი ვარიანტი ფორმატის პანელში (Format Pane) და შემდეგ შეეძლოთ გამოეყენებინათ ფორმატის პანელი ორიენტაციის შესაცვლელად.

ახლა, ეს პარამეტრები ფორმატის პანელშია თავმოყრილი, რაც აადვილებს Slicer-ის სხვადასხვა ტიპის აღმოჩენასა და შეცვლას. შენიშვნა, ჰორიზონტალურს შეეცვალა სახელი “Tile”-ით მომხმარებლის გამოხმაურების საფუძველზე.

ეს განახლება აგრეთვე ხელმისაწვდომია მობილურ აპშიც.

მოდელირება

გაადვილდა შედარებითი გამოთვლების გაკეთება:

ამ თვეში დაემატა ახალ DAX ფუნქციები, რომელთა მიზანია Power BI-ში შედარებითი გამოთვლების ჩატარების გაადვილება. ახალი ფუნქციებია: INDEX, OFFSET და WINDOW:

 • INDEX იღებს მონაცემს მითითებული ზუსტი მიმასამირთის საფუძველზე.
 • OFFSET იღებს შედეგს მითითებული ფარდობითი მისამართის გამოყენებით.
 • WINDOW იღებს შედეგების ნაწილს აბსოლუტური ან ფარდობითი მისამართის გამოყენებით.

ამ ფუნქციებს ასევე გააჩნია ორი დამხმარე ფუნქცია, სახელწოდებით ORDERBY და PARTITIONBY.

ეს ფუნქციები გაადვილებს ისეთი გამოთვლების შესრულებას, როგორებიცაა:

 • მნიშვნელობების შედარება საწყისს ან სხვა კონკრეტულ მნიშვნელობასთან (INDEX-ის გამოყენებით)
 • მნიშვნელობების შედარება წინა მნიშვნელობასთან (OFFSET-ის გამოყენებით)
 • ჯამის, მოძრავი საშუალოს ან მსგავსი გამოთვლების დამატება, რომლებიც ეყრდნობა მნიშვნელობების არჩეულ დიაპაზონს (WINDOW-ის გამოყენებით).

ინდექსი

INDEX საშუალებას გაძლევთ შეასრულოთ შედარებითი გამოთვლები აბსოლიტური მისამართით მოძიებულ სტრიქონებში.

ეს ყველაზე სასარგებლო იქნება მნიშვნელობების შესადარებლად გარკვეულ საბაზისო ან სხვა კონკრეტული მონაცემთან.

აქ არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ გამოიყენოთ INDEX. გვერდით მოცემულია კლიენტების სახელები და დაბადების თარიღების ცხრილი, რომელთა გვარია “გარსია”.

ახლა, დავუშვათ, რომ გინდოდათ თითოეული გვარისთვის ასაკით ყველაზე დიდი მომხმარებლის პოვნა. ასე რომ, გვარისთვის „გარსია“ ეს იქნება ადრიანა გარსია, დაბადებული 1957 წლის 4 დეკემბერს. ამ მიზნის მისაღწევად შეგიძლიათ დაამატოთ შემდეგი Calculated Column DimCustomer Table-ში და შედეგად მიიღოთ სახელი :

 

ეს აბრუნებს შემდეგ შედეგს:

როგორც ზემოთ სკრინშოტებში ხედავთ, შედეგად მივიღეთ შესაბამისი გვარის მქონე ყველაზე ხანდაზმული ადამიანის სრული სახელი. ეს იმიტომ, რომ ჩვენ დავავალეთ INDEX-ს, რომ წამოეღო პირველი ყველაზე ძველი თარიღი, 1-ის მითითებით. ნაგულისხმევად, OrderBy-ში გადაცემული სვეტებში დალაგება არის ზრდადი. 2-ს თუ დავაკონკრეტებდით, ამის ნაცვლად მივიღებდით მეორე ყველაზე მცირე თარიღს შესაბამისი გვარისთვის და ა.შ.

ჩვენ რომ მივუთითოთ -1 ან შევცვალოთ დალაგების თანმიმდევრობა, ჩვენ მივიღებდით ყველაზე ახალგაზრდას.

OFFSET

OFFSET საშუალებას გაძლევთ უფრო მარტივად შეასრულოთ შედარების გამოთვლები იმ სტრიქონთან მიმართებაში, რომელიც განისაზღვრება და მიიღწევა ამჟამინდელი პოზიციით. ყველაზე სასარგებლო იქნება დროის გარდა სხვა რაღაცის შედარებისთვის, მაგალითად, რეგიონების, ქალაქების ან პროდუქტების. თარიღების შედარებისთვის, მაგალითად, ამ კვარტლის გაყიდვების შედარებისთვის გასული წლის იმავე კვარტალთან და ა.შ.

მაშ, როდის ვიყენებთ OFFSET-ს? განვიხილოთ მაგალითი. აქ არის სვეტოვანი დიაგრამა, რომელიც აჩვენებს მთლიან გაყიდვებს პროდუქტის ფერის მიხედვით:

ახლა, დავუშვათ, რომ გინდოდათ შეადაროთ, რამდენად კარგად იყიდება თითოეული ფერის პროდუქტი დიაგრამაში მის ზემოთ არსებულ ფერთან შედარებით. ამისათვის შეგიძლიათ დაწეროთ რთული DAX ფორმულა ან ახლა შეგიძლიათ გამოიყენოთ OFFSET ამ მიზნის მისაღწევად:

ეს დააბრუნებს შემდეგ შედეგს:

როგორც ხედავთ, ახლად დამატებული ზოლები ითვლის სხვაობას თითოეული ფერისთვის, მასა და გრაფიკზე მის ზემოთ მოცემულ ფერს შორის. ეს იმიტომ, რომ ჩვენ დავაზუსტეთ -1 პირველი პარამეტრისთვის OFFSET-ში. ჩვენ რომ დავაკონკრეტოთ -2, ჩვენ გავაკეთებდით შედარებას თითოეული ფერსა და მისგან ზემოთ 2-ით დაშორებულ ფერთან და ა.შ.

ფანჯარა

WINDOW საშუალებას გაძლევთ შეასრულოთ გამოთვლები, რომლებიც ეყრდნობა შედეგების დიაპაზონს („ფანჯრები“), როგორიცაა მოძრავი საშუალო ან კუმულატიური ჯამი.

აქ არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ გამოიყენოთ WINDOW. ქვემოთ მოცემული სვეტოვანი დიაგრამა აჩვენებს მთლიან გაყიდვებს წლისა და თვის მიხედვით:

ახლა, დავუშვათ, რომ გინდოდათ მოძრავი საშუალოს დამატება ბოლო სამი თვის გაყიდვებისთვის, მიმდინარეს ჩათვლით. მაგალითად, 2017 წლის სექტემბრისთვის, ჩვენ ველოდებით, რომ შედეგი იქნება 2017 წლის ივლისის, აგვისტოს და სექტემბრის საშუალო გაყიდვები, ხოლო 2018 წლის თებერვლისთვის, ჩვენ ველოდებით, რომ შედეგი იქნება 2017 წლის დეკემბრის, 2018 წლის იანვრის და 2018 წლის თებერვლის საშუალო გაყიდვები.

ამ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად შეგიძლიათ დაწეროთ რთული DAX ფორმულა ან ახლა შეგიძლიათ გამოიყენოთ WINDOW ამ მიზნის მისაღწევად უფრო მარტივი DAX ფორმულის გამოყენებით:

ეს დააბრუნებს შემდეგ შედეგს:

ORDERBY და PARTITIONBY

ამ დამხმარე ფუნქციების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ ფუნქციებში, რომლებიც იღებენ orderBy-ს ან partitionBy-ს პარამეტრებად, რომლებიც ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებია.

მონაცემთა დაკავშირება და მომზადება

 • Anaplan (კონექტორის განახლება)

Power BI კონექტორის ეს ვერსია Anaplan-ისთვის მოიცავს Backend-ის ცვლილებებს Anaplan-ის მიმდინარე განახლებებთან თავსებადობისთვის. კონექტორის ფუნქციებში ცვლილება არ განხორციელებულა.

 • Azure Databricks, Databricks (კონექტორის განახლება).
 • CData Connect Cloud (ახალი კონექტორი)

CData Connect Cloud უზრუნველყოფს რეალურ დროში მონაცემთა წვდომას ასობით ახალ Cloud-Based აპლიკაციაზე, მონაცემთა ბაზასა და API-ზე Power BI-დან. CData Connect Cloud უზრუნველყოფს, დაინტერესებულ პირთა წვდომას საჭირო მონაცემებზე, როცა და სადაც სჭირდებათ. რეალურ დროში მონაცემთა დაკავშირება Cloud-თან არ ნიშნავს ინსტალაციას, შეფერხებებს ან მონაცემთა კომპლექსურ pipeline-ებს. მომხმარებლებს შესაძლებლობა ეძლევათ ისარგებლონ უახლესი მონაცემებით, რათა მიიღონ რეალურ დროში მონაცემებით გამყარებული გადაწყვეტილებები იმ ხელსაწყოს გამოყენებით, რომელიც მათ იციან და უყვართ – Power BI.

 • Cosmos DB V2 (ახალი კონექტორი).
 • Dremio Cloud (კონექტორის განახლება).
 • Google BigQuery (Azure AD) (ახალი კონექტორი).

სერვისი

Power BI App-ზე მრავალი ტიპის აუდიტორიის წვდომა.
App Power BI-ში ავტორს შეუძლია შექმნას რამდენიმე აუდიტორიის ჯგუფი იმავე აპში და მიანიჭოს სხვადასხვა ნებართვები თითოეულ ჯგუფს.

მობილურის აპლიკაცია

ახლა თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ თქვენს Power BI metrics-სა და scorecard-ს პირდაპირ Windows აპიდან!

 

დეველოპერები

 • Data chunk-ის ზომის დინამიურად დაყენება
 • რეპორტის ავტორებს შესაძლებლობა ეძლევათ განსაზღვრონ Data chunk-ის ზომა დინამიურად dataReductionCustomization-ის გამოყენებით.

ვიზუალები

ახალი ვიზუალები AppSource-ში:

 1. kpi emoji
 2. GANTT by Lingaro
 3. Aimplan Planning and Reporting Visual
 4. Excalibur
 5. 3DBI
 6. verticalText by sio2Graphs
 7. Definitive Logic Advanced Gantt Chart
 8. swColorMap_twoLevels
 9. 100% Clustered Stacked Bar Chart (Standard)
 10. 100% Clustered Stacked Column Chart (Standard)
 11. Advanced Line Chart (Standard)
 12. Bubble Chart with Categorical Data (Standard)
 13. Dual X-axis Bar Chart (Standard)
 14. Dual Y-Axis Column Chart (Standard)
 15. Likert Scale (Standard)
 16. Lollipop Bar Chart (Standard)
 17. Overlapping Column (Standard)
 18. Pie Chart with Full Legend Label (Standard)
 19. Lollipop Column Chart (Standard)
 20. Population Pyramid (Standard)
 21. Dual X-Axis Combo Chart (Standard)
 22. Dual Y-Axis Combo Chart (Standard)
 23. Horizontal Bullet Chart (Standard)
 24. Merged Bar Chart (Standard)
 25. Overlapping Bar (Standard)
 26. Vertical Bullet Chart (Standard)
 27. Multiple Vertical Line Chart (Standard)
 28. OneTax-PowerBIvisual
800X450_Blog_MatchSocialMedia_QlikPower

Power BI vs Qlik

თანამედროვე ბიზნესის კომპანიებს სულ უფრო მეტად სჭირდებათ სხვადასხვა მონაცემების ანალიზსა და ნავიგაციაში დახმარება. ამისთვის კი მრავალი ინსტრუმენტი არსებობს, კონკრეტულად Qlik და Power BI. მოცემული ინსტრუმენტებით, კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ ინფორმაცია პოტენციური შესაძლებლობების შესახებ. Power BI და Qlik Sense არის ორი პოპულარული SaaS ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ბიზნესის მფლობელებს და მენეჯერებს შეაგროვონ და გაანაწილონ შესაბამისი მონაცემები ბიზნესის პრობლემების გადასაჭრელად. მიუხედავად იმისა, რომ ეს BI ინსტრუმენტები ასრულებენ საკმაოდ მსგავს ფუნქციებს, მათ შორის არის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. 

ახლა კი ვნახოთ თუ რა განსახვავებებია მათ შორის:

ვერსიები და ფასები

Power BI Desktop-ის ვერსია აბსოლუტურად უფასოა, ჩვეულებრივ შეგიძლიათ მისი ჩამოტვირთვა და დაინსტალირება. გარდა უფასო ვერსიისა, Power BI Desktop გვთავაზობს უფრო გაუმჯობესებულ, Pro ვერსიას, რომლის მისაღებადაც თვიურად საჭრიოა $9.99-ის გადახდა, ხოლო Premium ვერსიისათვის $20. ამასთანავე, Power BI გვთავაზობს ორგანიზაციისთვის ფასიან ვერსიას, რომელშიც შესაძლებელია იყოს შეუზღუდავი მომხმარებლები. ის თვეში $4,995 ღირს და თუ თქვენ აპირებთ ამ ვერსიის გამოყენებას, კომპანია გთავაზობთ 60-დღიან უფასო საცდელ პერიოდს.

Qlik Sense არ არის უფასო პროგრამა, მისი გამოყენებისათვის წინასწარ გადახდაა საჭირო. მაგრამ ასევე შესაძლებელია უფასოს გამოყენება მხოლოდ სასინჯი ვერსიის გამოყენებისას (trial version). Business ვერსიის შეძენისას თვიური გადასახადი $30-ს შეადგენს და ყოველწლიურად ანგარიშდება. ის გამოიყენება მხოლოდ ჯგუფებსა და გუნდებზე, რომლებსაც აქვთ 1.25 გბ-იანი აპის ზომის ლიმიტი. კომპანიის ფართო გამოყენებისთვის, Qlik Sense Enterprise SaaS მოდის ორ მოქნილ მომხმარებლის პაკეტში, Professional და Analyzer. პროფესიონალ მომხმარებელს ერიცხება თვეში $70 და იღებს წვდომას ფუნქციების სრულ პაკეტზე. ანალიტიკოსის მომხმარებელს თვეში 40 აშშ დოლარი აქვს დარიცხული, შეუძლია მოიხმაროს აპლიკაციები, შექმნას სანიშნეები და ისტორიები და გააკეთოს ექსპორტინგი Excel-ში.

ინსტალაცია

Power BI-ის ინსტალაცია ისეთივე მარტივია, როგორც ნებისმიერი სხვა პროგრამის დაყენება ჩვენს კომპიუტერსა თუ ლეპტოპზე.

Qlik Sense-ის ინსტალაცია საკმაოდ რთული და შრომატევადია. თქვენ გჭირდებათ ექსპერტის დახმარება დაწყებისას.

მეხსიერება

Power BI-ის უფასო ვერსიით ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ 1 გბ-მდე მეხსიერება, ხოლო Power BI-ს პრო ვერსიით მეხსიერების ლიმიტი იზრდება 10 გბ-მდე.

Qlik Sense-ს არ აქვს უფასო საცავი და მის Cloud ვერსიას შეუძლია მოგაწოდოთ 500 GB მეხსიერება. დამატებითი ღირებულება, რისი გადახდაც ამ სერვისისათვის გიწევს დამოკიდებულია მოლაპარაკებაზე (რისი შენახვა გსურს და რამდენის)

Cloud-ის შესაძლებლობები

Power BI Cloud მონაცემთა წყაროები თავსებადი არიან Microsoft Azure სერვერებთან.

Qlik Sense-ს შეუძლია წვდომა SaaS-ზე დაფუძნებულ Cloud მონაცემთა წყაროზე და საჭიროებს პროგრამირებას მონაცემების მისაღებად.

გამოყენება

თუ თქვენ ჰკითხავთ Excel-ის ნებისმიერ მომხმარებელს, ისინი აირჩევენ Power BI-ს, ვიდრე მონაცემთა ვიზუალიზაციის სხვა ინსტრუმენტს, მისი კომფორტულიბისა და ინტერფეისის გამო.

Qlik Sense კი არ აქვს მომხმარებლისთვის ისეთივე ცნობილი ინტერფეისი როგორიც Power BI-ის, ამიტომ მომხმარებლისთვის რთულია მისი გამოყენება და პირველი ნაბიჯების გადასადგმელად საჭიროა სხვისი დახმარება.

ანალიტიკური შესაძლებლობები

Power BI თავსებადია თანამედროვე პროგრამულ ენებთან, როგორიცაა R & Python-ზე დაფუძნებული ობიექტები. ამას გარდა, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ კლასტერირება, პროგნოზირება და გადაწყვეტილების მიღების ხეები.

Qlik Sense თავსებადი არაა არც R და არც Python პროგრამულ ენებთან, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ისეთი რამ, მაგალითად, როგორიცაა რეგრესია და პროგნოზირებადი ანალიზი და ამასთან API-სთან დაკავშირება მესამე მხარის აპლიკაციების საშუალებით.

მონაცემთა გაზიარება

Power BI-სთან თანამშრომლობა მარტივია. თქვენ შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ ანგარიშები და დაშბორდები თქვენი გუნდის სხვა წევრებთან გასაზიარებლად. ამის მიღწევა შესაძლებელია ხელსაწყოს სხვადასხვა ადგილიდან, სამუშაო ადგილების, ფავორიტების ან ბოლო ფაილების მეშვეობით. გარდა რეპორტების გაზიარებისა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ გაუზიაროთ სამუშაო სივრცე 500-მდე მომხმარებელს. თუმცა, გასაზიარებლად, თქვენ გჭირდებათ Power BI Pro და Premium Per User ლიცენზია, ისევე როგორც მიმღებებს. მომხმარებლებს არ შეუძლიათ პირდაპირ Power BI Desktop-იდან გაზიარება.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გააზიაროთ და ითანამშრომლოთ სხვებთან Qlik Sense-ზე Cloud hub-ში. მომხმარებლის მიერ შექმნილი საერთო სივრცეების დახმარებით, მრავალ მომხმარებელს შეუძლია შექმნას კონტენტი და მისცეს კონტროლირებადი წვდომა საინფორმაციო დაშბორბებსა და ანგარიშებზე. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გვერდები, სანიშნეები და ისტორიები ხელმისაწვდომი გახადოთ საჯარო მომხმარებლებისთვის.
Qlik Sense Business პაკეტი გთავაზობთ მაქსიმუმ ხუთ მომხმარებელს საერთო სივრცეებში. მეტისთვის, მომხმარებლებს მოუწევთ გამოიწერონ Qlik Sense Enterprise SaaS.

მონაცემთა ვიზუალიზაცია

Power BI-ის უპირატესობა ვიზუალიზაციის ნაწილში ცალსახაა. იგი გამორჩეულია მრავალფეროვანი და დახვეწილი ვიზუალიზაციის ინსტრუმენტებით. მას შეუძლია შექმნას მონაცემთა ინტერაქტიული ვიზუალიზაცია. ის გთავაზობთ ვიზუალიზაციის ტიპების მდიდარ არჩევანს, მათ შორის Funnel Chart, Donut Chart და Ribbon Chart. გარდა ამისა შესაძლებელია თავად შექმნათ ვიზუალიზაცია ან და გამოიყენოთ ღია მარკეტზე სხვების მიერ შექმნილი ვიზუალიზაციები.

Qlik Sense-ით თქვენ შეხვდებით სტანდარტულ, მოსაწყენ და ხისტ შაბლონებს. მაგრამ ადვილად გამოსაყენებელი drag-and-drop ინტერფეისის წყალობით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შექმნათ ინტერაქტიული ვიზუალიზაცია. ხელსაწყოს ასოციაციური მოდელი ხელს უწყობს ამ სიმარტივეს. მონაცემთა შესაბამისი მნიშვნელობები დაკავშირებულია და მათ შეუძლიათ შეცვალონ ვიზუალიზაცია მათი არჩევისას.

მონაცემთა ინტეგრაცია

Power BI-ის, როგორც BI ინსტრუმენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა არის ის, თუ რამდენად ადვილად აკავშირებს იგი Microsoft-ის სხვა სისტემებს, მათ შორის Azure მონაცემთა ბაზას. ამრიგად, მონაცემთა ნაკრების ამოღება მარტივია შიდა წყაროებიდან, როგორიცაა Azure.
მონაცემთა ინტეგრაციის ეს სიმარტივე არ შემოიფარგლება მხოლოდ MS პროდუქტებით. შეგიძლიათ ინტეგრირდეთ 100+ წყაროსთან. უფრო მეტიც, ყველა დაკავშირებული მონაცემთა ნაკრები ცენტრალიზებულია ერთ პლატფორმაზე, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ანგარიშების გენერირებისთვის და ინფორმაციული დაშბორდების შესაქმნელად.

Power BI-ს – ანალოგიურად, Qlik Sense-ს შეუძლია მონაცემთა გაერთიანება ერთ ცენტრალიზებულ პლატფორმაში. იგი მხარს უჭერს ინტეგრაციას მონაცემთა სხვადასხვა წყაროებიდან, მათ შორის Carto, DataTap, Limelight, Como და რამდენიმე სხვა.

სარგებელი

ფასის თვალსაზრისით, Power BI Pro არის იაფი გზა BI ინსტრუმენტებით სარგებლობისთვის. ეს არის კარგი საწყისი ინსტრუმენტი მცირე და საშუალო ზომის ორგანიზაციებისთვის, რათა მაქსიმალურად გაზარდონ თავიანთი ბიზნეს შესაძლებლობები მონაცემებით. Power BI Premium-ზე ფასის უპირატესობა აშკარაა. მას გააჩნია საკმარისი სიღრმე მოხსენებებისა და ვიზუალიზაციის პერსონალიზაციაში, რათა გაამართლოს ღირებულება. საწარმოს მომხმარებლებმა, განსაკუთრებით მათ, ვინც ჩართულია Microsoft-ის ეკოსისტემაში, შეიძლება ნახონ, რომ მისი თავსებადობა სხვა MS პროდუქტებთან ღირს. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ეს დაზოგავს ორგანიზაციებს ტრენინგის მნიშვნელოვან ხარჯებს და აქვს უფრო მაღალი მასშტაბურობა. როდესაც პრობლემები შეგექმნებათ ან დახმარება გჭირდებათ, Power BI-ს აქვს მომხმარებელთა ეფექტური მხარდაჭერა, რომელიც პირდაპირი მხარდაჭერის ვარიანტების გარდა, აგრეთვე ხელმისაწვდომია სხვა დანარჩენ არხსა და ელფოსტაზე.

BI ინსტრუმენტის გამოყენების მიზანი არის მონაცემების მაქსიმიზაცია. ამასთან დაკავშირებით, Qlik Sense-ს აქვს შესაძლებლობა და სანდოობა, რომელიც მიიჩნევა, რომ ტოლია მისი ფინანსური ღირებულების. ბევრმა მომხმარებელმა განაცხადა, რომ იყენებს ინსტრუმენტს ხარჯების ანგარიშგებისას და შეცდომების გამოსწორებაზე ნაკლები დროის დახარჯვის მიზნით. მომხმარებელთა მხარდაჭერის/დახმარების არხები ხელმისაწვდომია 24/7-ზე და მოიცავს ელფოსტას, ტელეფონს, ტრენინგს და პირდაპირ მხარდაჭერას. ასევე არის მომხმარებელთა დიდი საზოგადოება, ასე ვთქვათ მოხალისეები, რომელიც მზად არის დაგეხმაროთ ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებაში. პროგრამული უზრუნველყოფა კარგად არის შეფასებული და მომხმარებელთა უმეტესობა კმაყოფილია საკუთარი ინვესტიციით.

tableau-vs-microsoft-power-bi

Power BI VS Tableau

ანალიტიკური ხელსაწყოები თანამედროვე ბიზნესების განუყოფელი ნაწილია. როდესაც ბიზნეს ინთელიჯენსის პროდუქტებე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ გაგვახსენდეს Tableau, რადგან ეს იყო პლატფორმა რომელიც უკვე დიდი ხანია ბაზნის ერთ-ერთი ლიდერია. მიუხედავად იმისა, რომ Microsoft Power BI ბაზარზე ცოტა მოგვიანებით შემოვიდა, იგი დაუახლოვდა Tableau-ს კონკურენტებს თავისი უნიკალური მახასიათებლებით და დღესდღეობით პირველ ადგილს იკავებს ანალიტიკის სეგმენტში. თუმცა მაინც საინტერესო იქნება განვიხილოთ განსხვავებები ამ ორ საინტერესო ანალიტიკურ პლატფორმას შორის.

Power BI იყენებს Microsoft-ის არსებულ სისტემებს, როგორიცაა Azure, SQL და Excel, რათა შექმნას მონაცემთა ვიზუალიზაცია. ეს შესანიშნავი არჩევანია მათთვის, ვინც უკვე მუშაობს Microsoft-ის პროდუქტებთან, როგორიცაა Azure, Office 365 და Excel. ეს საკმაოდ კარგი ვარიანტია SMB-ებისა და სტარტაპებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ მონაცემთა ვიზუალიზაცია, მაგრამ არ აქვთ დამატებითი კაპიტალი.

Tableau სპეციალიზირებულია ლამაზ ვიზუალიზაციაში, მაგრამ მისი რეკლამების დიდი ნაწილი ორიენტირებულია კორპორატიულ გარემოსა და დიდ ბიუჯეტზე. არსებობს ინსტრუმენტის საჯარო (უფასო) ვერსია, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობებით. რაც უფრო მეტს გადაიხდით, მით უფრო მეტად შეძლებთ Tableau-თი წვდომას, მათ შორის მესამე მხარის საორიენტაციო მონაცემებზე. პროგრამას ასევე აქვს არაკომერციული ინსტრუმენტი და ვერსიები აკადემიური პარამეტრებისთვის.

განმასხვავებელი მახასიათებლები:

ფასი

Power bi-ს pro ვერსია $9.99 ღირს, ხოლო tableau-ს ამ პაკეტის ექვივალენტი – $70. საერთო ჯამში, Power BI დგას უფრო დაბალ საფასო კატეგორიაში, ვიდრე Tableau, უფასო ვერსიით, ყოველთვიური გამოწერით და მასშტაბური პრემიუმ ვერსიის მაღალი ფასით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის Microsoft-ის პროდუქტი, Power BI-ის მომხმარებლებს არ სჭირდებათ გადაიხადონ პირდაპირ Office365-ისთვის, რათა მიიღონ წვდომა ინსტრუმენტის ადმინისტრაციული ცენტრის ინტერფეისზე, უფრო მეტიც, დესკტოპ ვერსია სრულიად უფასოა.

Tableau– ფასებით აშკარად აღემატება Power BI-ს. Tableau-ს ფასები იცვლება დონეების მიხედვით, რომელიც განასხვავებს მომხმარებლის სხვადასხვა ტიპებს – tableau creator ($70) – შემქმნელები, რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან ვიზუალიზაციის მოდელები და დაამატოთ მონაცემთა წყაროები, tableau explorer ($42) – მკვლევარები, რომლებსაც შეუძლიათ არსებული ვიზუალიზაციის რედაქტირება საკუთარ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად, tableau viewer ($15) – მნახველები, რომლებსაც შეუძლიათ დაათვალიერონ სხვების მიერ შექმნილი მოდელები.

პროგრამული ვარიანტები

Power BI გამოდის რამდენიმე ფორმით: დესკტოპი (რომელიც სრულიად უფასოა), პრო, პრემიუმ, მობილური, ჩაშენებული და ანგარიშის სერვერით. თქვენი როლიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთი ან ყველა ეს სერვისი ვიზუალიზაციის შესაქმნელად და გამოსაქვეყნებლად.

უფასო საჯარო პროდუქტის გარდა, Tableau ასევე გამოდის რამდენიმე ფორმით: ინდივიდუალური, გუნდური და ჩაშენებული ანალიტიკური გეგმებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია საჯარო cloud სერვერის ან კერძო cloud სერვერის მეშვეობით. Tableau გაძლევთ საშუალებას დააყენოთ თქვენი საწყისი ვერსია უფასოდ საცდელად, რომელიც გაძლევთ სრულ წვდომას ინსტრუმენტის ნაწილებზე. თუ თქვენ შექმენით თქვენი ვიზუალიზაცია Tableau Desktop-ში, ის შეგიძლიათ გაუზიაროთ თქვენს გუნდს Tableau სერვერის ან Tableau Online-ის მეშვეობით.

მუშაობა

Power BI მარტივი გამოსაყენებელია. ის უფრო სწრაფია და უკეთ მუშაობს, როდესაც მონაცემთა მოცულობა შეზღუდულია. Power BI ანელებს სიჩქარეს მასობრივი მონაცემების დამუშავებისას, თუმცა გამოცდილი ბიაი დეველოპერის დახმარებით შესაძლებელია რეპორტინგის ისე ოპტიმიირება რომ დიდ მონაცემებზეც საკმაოდ ისევე ეფექტურად იმუშაოს, როგორც მცირე რაოდენობაზე.

Tableau-ს შეუძლია მონაცემთა დიდი მოცულობის სწრაფად დამუშავება. ის სწრაფია და აქვს მონაცემთა ვიზუალიზაციის ფართო ფუნქციები. Tableau არ ზღუდავს მონაცემთა რაოდენობას ვიზუალიზაციაში და არ ახორციელებს მწკრივის ან ზომის შეზღუდვებს, რაც გაძლევთ მონაცემების 360 გრადუსიან ხედს.

მომხმარებლის ინტერფეისი

Power BI-ის მომხმარებლის ინტერფეისი ინტუიციურია და ის ადვილად შეიძლება იყოს ინტეგრირებული Microsoft-ის სხვა პროდუქტებთან. Power BI ინტერფეისის სწავლა და გაგება მარტივია, შესაბამისად ის მოსახერხებელია მომხმარებლისთვის და საშუალებას გაძლევთ უკეთ იმუშაოთ. Power BI Desktop გთავაზობთ სამ ხედს, რომელიც შეგიძლიათ აირჩიოთ კანვასის მარცხენა მხარეს – რეპორტის, მონაცემთა და მოდელის ხედი.

Tableau-ს აქვს ინტელექტუალური ინტერფეისი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ და დააკონფიგურიროთ დაფები თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად. მას აქვს სამუშაო ადგილი, რომელიც გიბიძგებთ, ექსპერიმენტი ჩაატაროთ მონაცემებზე და მიიღოთ გონივრული შედეგები.

მონაცემთა წყაროები

Power BI შესაძლებლობას იძლევა მონაცემების 100-ზე მეტ წყაროდან წამოღების.

Tableau ასევე საკმაოდ ბევრ წყაროს უერთდება, თუმცა Power BI-სთან შედარებით ეს ციფრი შედარებით ნაკლებია.

მონაცემთა ვიზუალიზაცია

Power BI-ს აქვს რეალურ დროში წვდომა მონაცემებზე და საკმაოდ მოსახერხებელი drag-and-drop ფუნქცია. მთელი ინსტრუმენტი შექმნილია ვიზუალიზაციის პროცესის დასაჩქარებლად და ის ახალბედა მომხმარებლებსაც კი აძლევს წვდომას მონაცემთა მძლავრ ანალიტიკასა და აღმოჩენაზე. მონაცემთა რეალურ დროში წვდომა ნიშნავს, რომ გუნდებს შეუძლიათ მყისიერად მოახდინონ რეაგირება ბიზნეს ცვლილებებზე, რომლებზეც ინფორმაცია მიეწოდება Power BI-ს CRM-დან, პროექტის მენეჯმენტიდან, გაყიდვებიდან და ფინანსური ინსტრუმენტებიდან.

Tableau-ს ზოგიერთი მახასიათებელი ნაკლებად ინტუიციურია და მენიუს მიღმა იმალება. ინტერფეისი იყენებს drag-and-drop ცხრილის ხედს მონაცემების შესახებ კითხვების დასმისთვის. თქვენ სვამთ თქვენს მონაცემებს x და y ღერძებში და შემდეგ Tableau მყისიერად ქმნის თქვენს ვიზუალიზაციას. UX-ის გარკვეულწილად გადატვირთული ინტერფეისის მიუხედავად, Tableau საკმაოდ მარტივი გამოსაყენებელია, თუ თქვენ იცნობთ თქვენს მონაცემთა ნაკრებებს ან მზად ხართ გარკვეული დრო დაუთმოთ შესწავლას.

მანქანური სწავლება

Power BI სარგებლობს Microsoft-ის ბიზნეს ანალიტიკის უპირატესობებით, რომელიც მოიცავს ისეთ პლატფორმებს, როგორიცაა Azure Machine Learning, SQL Server-ზე დაფუძნებული ანალიზის სერვისები, მონაცემთა ნაკადი რეალურ დროში და მრავალი Azure მონაცემთა ბაზის შეთავაზება. ეს ხელს უწყობს მონაცემების გაგებას და მონაცემთა ტენდენციებისა და შაბლონების გაანალიზებას.

Tableau მხარს უჭერს Python Machine Learning-ს. ეს საშუალებას გვაძლევს შევასრულოთ მანქანური სწავლების ოპერაციები მონაცემთა ნაკრებისა და საპროგნოზო მონაცემების მიხედვით.

დამატებითი BI და პროდუქტიულობის მახასიათებლები

Power BI-ს აქვს მშობლიური აპლიკაციები, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ წვდომა მონაცემებზე ნებისმიერი ადგილიდან და გაფრთხილებები ცვლილებების შესახებ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების ფუნქცია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაამატოთ თქვენი ვიზუალიზაცია პირდაპირ თქვენს ბლოგზე ან ვებსაიტზე. სწავლა მარტივია სხვადასხვა წყაროს გამოყენებით: ვრცელი ონლაინ მხარდაჭერა სახელმძღვანელო სწავლებითა და დოკუმენტაციით, Power BI YouTube არხი და ვებინარები. Power BI-ში შეტანილი ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო ფუნქცია არის natural language query tool – ეს იგივეა რაც Google თქვენი მონაცემებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ სიტყვასიტყვით დაუსვათ ისეთი კითხვები, როგორიცაა „რა ინვესტიციას ვაკეთებთ თითოეულ მომხმარებელში?“ ან „სად ცხოვრობენ ჩვენი პრემიუმ მომხმარებლები“ ​​და natural language query tool იპოვის პასუხებს კითხვებზე.

Tableau-ს აქვს ვრცელი მხარდაჭერის ინსტრუმენტები, რომლებიც გასწავლით ყველაფერს პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენების საფუძვლებიდან საწყისი მონაცემების ანალიზით დამთავრებული. თქვენ შეგიძლიათ წვდომა და მონაცემების მანიპულირება მობილური აპლიკაციის საშუალებით, ხოლო მთელ გუნდს შეუძლია ითანამშრომლოს საერთო საინფორმაციო დეშბორდების გარშემო.

Windows-KB-update

Power BI ოქტომბრის განახლება

stacked column chart-ების დაწყობის შებრუნება

ამ თვეში უკვე შესაძლებელია სვეტების თანმიმდევრობის შეცვლა. ეს შეიძლება იყოს განსაკუთრებით სასარგებლო მომხმარებლებისთვის, რადგან მათ ეხმარება მარტივად აღიქვას დაჯგუფებული სვეტები ვერტიკალურად გასწორებულ ლეგენდების შესაბამისობაში. ანუ სვეტები იქნება ჩვეულებრივ 0-დან ზემოთთ, მაგრამ განსხვავებული იქნება ლეგენდების განლაგება სვეტებში.

ამ ყველაფერს ვიპოვით ფორმატირების პანელში, რომელიც რა თქმა უნდა, დააფდეითებულია. გადამრთველის ჩართვა გამორთვით სეგმენტების წყობის თანმიმდევრობა შესაბამისად შეიცვლება.

Query-ს მუშაობის გაუმჯობესება

უმჯობესდება Indexing imported string-ები სვეტებზე, რათა მომხმარებლებმა უკეთ შეძლონ  შეკითხვის დასმა ქვესტრინგის ძიებებში, ანუ ContainsString ფუნქციის, ძიების ფუნქციის ან ფილტრის გამოყენებისას ტექსტის სვეტში ლიტერატურული სტრიქონის მოსაძებნად. აქ მოცემულია ტექსტური ფილტრის ნაკრების მაგალითი ფილტრის პანელის გამოყენებით:

Power BI Metrics

Roll ups

ადრე Metrics-ში არ არსებობდა საშუალება, რომ ქვემეტრიკის ჯგუფის მნიშვნელობები ავტომატურად გაერთიანებულიყო მთავარ მეტრულ მნიშვნელობაზე. ამაზე მუშაობა შესაძლებელი იყო მნიშვნელობების მონაცემებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ თვემდე, არ არსებობდა ავტომატური Roll up-ის საშუალება – ყველა არადაკავშირებული მეტრიკა საჭიროებდა შემოწმებას მნიშვნელობების განახლებისთვის.

ახლა შესაძლებელია თქვენი ქვემეტრიკის დაყენება, რომ აჩვენოთ თქვენს მშობელ მეტრიკაში. შეგიძლიათ აირჩიოთ აგრეგაციის რამდენიმე ტიპი: ჯამი, საშუალო, მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობები.

რომელი აგრეგაციაც არ უნდა აირჩიოთ, ავტომატურად განაახლებს მნიშვნელობას, რომ აჩვენოს პირდაპირი ქვემეტრიკის სწორი აგრეგაციის მნიშვნელობა. Roll ups მუშაობს დაკავშირებულ მნიშვნელობებზეც – თუ თქვენი ქვემეტრიკები დაკავშირებულია მონაცემებთან, მონაცემების აგრეგაციისას ისინი გამოჩნდებიან მთავარ მეტრიკაში.

 

 

 

 

ახალი API ადმინებისთვის ქულების-ბარათების მისაღებად

ახალი ადმინისტრაციული API ხელს უწყობს ჩვენს ადმინებს მრავალი ადმინისტრაციული ამოცანის შესრულებაში.

ახალი get scorecard API ჩართულია ადმინისტრატორებისთვის Power BI-ში და მოიძიებს ყველა ქულა-ბარათს ორგანიზაციის შიგნით. API მოიძიებს ქულა-ბარათის მეტამონაცემებს, ისევე როგორც მეტამონაცემებს ქულა-ბარათების თითოეული მეტრიკისთვის.

ანალიტიკა

Quick measure-ის შემოთავაზებები – ექსპერიმენტული ფუნქცია

რამდენიმე წლის წინ Power BI-მ გამოუშვა ფუნქცია სახელწოდებით Quick Measures, რომელიც Power BI Desktop-ის მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს შექმნან DAX ფორმულები ჩაშენებული შაბლონის გამოყენებით, DAX-ის ნულიდან დაწერის ნაცვლად. ეს ფუნქცია დაეხმარა მომხმარებლებს, რომ სწრაფად შეექმნათ და დაეწყოთ Quick Measure-ები. ახლა დაემატა სწრაფი გაზომვის წინადადებები, რაც არის ახალი გზა, რომელიც დაეხმარება მომხმარებლებს DAX ფორმულების შექმნაში ბუნებრივი ენის გამოყენებით, შაბლონების გამოყენების ან ნულიდან DAX-ის ჩაწერის ნაცვლად.

ფუნქციის ჩართვა

1. ფუნქციის ჩასართავად, ჯერ უნდა გადახვიდეთ Power BI Desktop-ის ოფციების მენიუში და ჩართოთ preview switch for Quick measure:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quick measure-ების შემოთავაზებებზე წვდომისთვის აირჩიეთ Modeling-ის ჩანართი ლენტიდან და შემდეგ აირჩიეთ Quick measure:  

 

 

 

3. აირჩიეთ Suggestions:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. აქ შეგიძლიათ აღწეროთ measure, რომლის შექმნაც გსურთ და დააჭიროთ Generate (ან შეიყვანოთ key-სიტყვა), რათა მიიღოთ DAX measure-ის შეთავაზებები:

 

 

 

 1.  

მოდელი

Relationship-ის რედაქტირება თვისებების პანელში

ახლა თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად დაარედაქტიროთ Relationship-ები თვისებების პანელში! მოდელის დაფაზე/ხედში გააფართოვეთ თვისებების პანელი და უბრალოდ დააწკაპუნეთ Relationship-ის ნებისმიერ ხაზზე, რომ ნახოთ ყველა ურთიერთობის ვარიანტი. დიდი მონაცემების მოდელები, განსაკუთრებით DirectQuery შენახვის რეჟიმში, ყველაზე მეტ სარგებელს მიიღებენ ამ გამარტივებული ფუნქციიდან. თუ თქვენ გჭირდებათ რედაქტირება Relationship-ს დიალოგის გამოყენებით, ეს კვლავ ხელმისაწვდომია თვისებების პანელიდან, ან ნებისმიერ ხაზზე ორჯერ დაწკაპუნებით, ისევე როგორც ადრე.

გარდა ამისა, ეს ფუნქცია საშუალებას იძლევა მრავალი Relationship-ის ერთდროულად რედაქტირების. გეჭიროთ CTRL-ზე მანამ სანამ ირჩევთ რამდენიმე Relationship-ს, რათა შეიტანოთ ცვლილება, ან დააწკაპუნეთ კლავიატურაზე წაშლის ღილაკზე არჩეულის წასაშლელად. ამის გასაკეთებლად საჭიროა: Files > Options and Settings > Options > Preview features და ჩართეთ “Relationship pane”.

DAX formula bar Desktop model-ისთვის

DAX ფორმულის ზოლი ახლა უკვე დესკტოპის მოდელის ხედშიცაა. ახლა თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ და შეცვალოთ ზომები, გამოთვლილი სვეტები და გამოთვლილი ცხრილები მოდელის ხედში Desktop-ზე.

მონაცემთა დაკავშირება და მომზადება

Tetant პარამეტრები Power BI Datamarts -ისთვის

 

Eduframe Reporting

Eduframe Reporting კონექტორი განახლებულია. იხილეთ ქვემოთ მოცემული შენიშვნები Drieam-ის გუნდისგან:

 • დაემატა მორგებული ველები პროგრამის გამოცემებს, დაგეგმილ კურსებსა და შეკვეთებს.
 • ენის შეცვლა აღარ არღვევს ათობით (decimal) და ვალუტის ანალიზს.

Socialbakers Metrics

Socialbakers Power BI Connector by Emplifi-ით, თქვენ შეძლებთ ჩართოთ სოციალური მედიის მონაცემები Emplifi პლატფორმიდან თქვენს სქემებსა და გრაფიკებში და დააკავშიროთ ისინი თქვენს მფლობელობაში არსებულ სხვა მონაცემებთან.

სერვისი

სტუმარ მომხმარებლებს ახლა შეუძლიათ შექმნან საკუთარი ელ.ფოსტის subscription-ი

ელ.ფოსტის subscription-ის საშუალებით თქვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი ანგარიშები და საინფორმაციო დაფები იქნება ყველაზე ზემოთ თქვენს შემოსულ მეილებში. იმის ნაცვლად, რომ მოითხოვოთ თქვენი ორგანიზაციის მომხმარებლები, რომ შექმნან subscription-ები სტუმარი მომხმარებლების სახელით, ახლა ეძლევათ უფლებას სტუმარ მომხმარებლებს შექმნან საკუთარი გამოწერები Power BI ანგარიშებისთვის, საინფორმაციო დაფებისთვის და ანგარიშებისთვის, რომლებზეც მათ აქვთ წვდომა.

PBIX-ის ჩამოტვირთვა ახლა უკვე ხელმისაწვდომია მეტი სცენარით

ანგარიშის .pbix ფაილის ჩამოტვირთვისას დაინახავთ შემდეგ დიალოგს:

როგორც ნაჩვენებია დიალოგში, ახლა შეგიძლიათ აირჩიოთ ანგარიშის ჩამოტვირთვა, მონაცემების ჩათვლით, ასევე ანგარიშის ჩამოტვირთვა მონაცემთა გარეშე, მაგრამ მონაცემთა პირდაპირი კავშირით. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი ზუსტი სცენარიდან გამომდინარე, მხოლოდ ერთი ვარიანტი შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი. ამ სიტუაციებში თქვენ იხილავთ სხვა ვარიანტსაც. ამასთან, ინსტრუმენტი აგიხსნით, თუ რატომ არ არის ეს ვარიანტი ხელმისაწვდომი, როგორც ეს ჩანს ქვემოთ მოცემულ სურათზე:

თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში, თქვენ შეძლებთ ანგარიშის ჩამოტვირთვას მონაცემებთან პირდაპირი კავშირით მაშინაც კი, როდესაც მოხსენების ჩამოტვირთვა არ არის მხარდაჭერილი. ეს განბლოკავს შემდეგ სიტუაციებს, რომლებშიც ადრე ვერ ჩამოტვირთეთ .pbix ფაილი:

 • Download reports created based on a dataset that is configured for large models.
 • Download reports created based on a dataset that is configured for incremental refresh.
 • Download reports created based on a dataset that has been modified by using the XMLA endpoint.
 • Download any .pbix file that is larger than 1 GB.
 • Downloading usage metric reports.

ადმინისტრაცია და მმართველობა

გარე მომხმარებლებისთვის ელ.ფოსტის გამოწერისთვის tenant პარამეტრის გაცნობა

თუ თქვენი ანგარიში ან საინფორმაციო დაფა განთავსებულია Premium ტევადობით, შეგიძლიათ ელ.ფოსტის გამოწერების მიმღებებად ჩართოთ გარე მომხმარებლები. გარე მომხმარებლები არიან მომხმარებლები თქვენი ორგანიზაციის გარეთ, რომლებიც ჯერ არ არიან მოწვეულნი. მომხმარებელთა გამოხმაურებიდან გამომდინარე დაემატა ახალი პარამეტრი, რომელიც კონკრეტულად აკონტროლებს შესაძლებელია თუ არა ელექტრონული ფოსტის ხელმოწერების გაგზავნა გარე მომხმარებლებისთვის. დამქირავებლის ახალი პარამეტრით, სახელწოდებით „Allow email subscriptions to be sent to external users “, Power BI ადმინისტრატორებს შეუძლიათ გააკონტროლონ, თუ ვის შეუძლია გაუგზავნოს ელფოსტის გამოწერა გარე მომხმარებლებს, ან ჩართოს ან გამორთოს ეს შესაძლებლობა მთელი ორგანიზაციისთვის, ან შეზღუდოს ეს შესაძლებლობა უსაფრთხოების კონკრეტულ ჯგუფებზე. გარე მომხმარებლის ელ.ფოსტის გამოწერის პარამეტრზე წვდომა შესაძლებელია Power BI Admin პორტალში Tenant Settings ჩანართიდან:

Deployment pipelines

Deployment History

 • გიჭირთ Deployment pipelines-ის შესრულების თვალყურის დევნება?
 • რაღაც შეიცვალა თქვენს სატესტო სამუშაო სივრცეში და არ ხართ დარწმუნებული რა და რატომ?
 • თქვენი ბოლო Deployment ვერ მოხერხდა და წარმოდგენა არ გაქვთ, როგორ მიიღოთ მისი ID?

პრობლემა მოგვარებულია! ახალი Deployment pipelines ფუნქციით „Deployment History“, თქვენი ბოლო თვეების ყველა განლაგება ხელმისაწვდომია, სადაც მოცემულია სხვადდასხვა დეტალები.

Deployment History-ით ასევე დაემატა შენიშვნის დამატების ვარიანტი, როგორც განლაგების პროცესის ნაწილი. ეს ჩანაწერი გამოჩნდება Deployment History-ის ჩანაწერის გვერდით და დაგეხმარებათ კონტექსტის მიწოდებაში, როდესაც განიხილავთ წარსულ განლაგებას. ეს შენიშვნა არ არის რედაქტირებადი.

Deployment History გვერდის წვდომა შესაძლებელია ან ზოგადი შესვლის წერტილიდან – a new Deployment Histor ღილაკით, ან Deployment History-ზე დაწკაპუნებით განლაგებული ეტაპის ხატულაზე:

Deployment History-ის გვერდზე ჩამოთვლილია განლაგება ქრონოლოგიურად უახლესიდან უძველესამდე:

თითოეული განლაგების მარცხენა მხარეს მდებარე icon-ები მიუთითებს, განლაგება წარმატებით დასრულდა თუ წარუმატებლად, რამდენი განლაგებული ელემენტი იყო განსხვავებული/ახალი/იგივე განლაგებულ ეტაპზე, აქვს თუ არა მას შენიშვნა და მისი ID. მათზე დაწკაპუნებით, აფართოებს განლაგების ჩანაწერს და იძლევა დამატებით დეტალებს, როგორიცაა წარუმატებლობის მიზეზი, განლაგებული ელემენტების სია (სახელი და ტიპი), შენიშვნის შინაარსი და ID სტრიქონი.

Azure DevOps გაფართოება ხელმისაწვდომია

როგორც ითქვა, ADO გაფართოება შეიცავს ყველა API ოპერაციებს, რომლებიც დღეს ხელმისაწვდომია Deployment pipelines-ებისთვის, ასე რომ მათი გამოყენება შესაძლებელია Azure pipelines-ებთან ერთად.

ცვლილებები UpdateApp REST API-ში

ბოლო დროს Power BI Apps-მა გამოაცხადა Multiple Audiences-ის საჯარო გადახედვა Power BI Apps-ში, რომელიც ამატებს აპლიკაციის კონტენტის მართვის შესაძლებლობას სხვადასხვა აუდიტორიის მიერ ინდივიდუალურად. ამ ცვლილების შედეგად, Deployment pipeline UpdateApp REST API შეიცვალა ახალი განლაგებული ელემენტების დამატების მოქმედების გამორიცხვის მიზნით. (Following this change, Deployment pipeline UpdateApp REST API was changed to exclude the action of adding new deployed items to the app.)

დეველოპერები

მორგებული ვიზუალური API ვერსია 5.1

 • ახალი ფორმატის პანელის მხარდაჭერა. (Support for new format pane). API-ს 5.1 ვერსიის გამოყენებით, ახლა შეგიძლიათ განსაზღვროთ თანამედროვე ფორმატის პანელის ბარათები, ქვეკატეგორიები და ახალი თვისებები მორგებულ ვიზუალებზე ახალი API `getFormattingModel`-ის გამოყენებით, რომელიც არის ძველი API `enumerateObjectInstances` ჩანაცვლება.
 • პირადობის ფილტრის API (ახალი, Identity filter API). API 5.1 წარმოგიდგენთ ახალ Identity filter API-ს. ეს API საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ვიზუალი, რომელსაც შეუძლია კატეგორიული მონაცემების გაფილტვრა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის ფილტრავს მონაცემებს მონაცემთა წერტილების გამოყენებით და არა მათემატიკური გამოთვლების გამოყენებით. ეს სასარგებლოა მორგებული ვიზუალებისთვის, რომლებიც იყენებენ group-on keys-ს. გარდა ამისა, ეს ახალი API აადვილებს ვიზუალის გადატანას უფრო ახალ API-ზე.
 • მატრიცისთვის ქვეჯამური API-ის გაფართოება (Extending the subtotal API for matrix). rowSubtotalsType: („ზედა“ ან „ქვედა“) საშუალებას აძლევს ვიზუალს გამოიტანოს ქვეჯამური მონაცემები ზევით (დანარჩენ მონაცემებამდე) ან ბოლოში (ყველა მონაცემის გამოტანის შემდეგ). ეს ხელმისაწვდომია 5.1 API გამოშვებით.
 • დახარისხების ახალი ვარიანტი Power BI მორგებული ვიზუალებისთვის (New sorting option for Power BI custom visuals). ადრე იყო დახარისხების ორი ვარიანტი: ნაგულისხმევი და იმპლიციტური (default and implicit). 5.1 API გამოშვებით, დაემატა ახალი მორგებული (custom) ვარიანტი. მორგებული დალაგების ვარიანტი დეველოპერებს აძლევს მეტ კონტროლს დახარისხების ვარიანტებზე.

ვიზუალიზაცია

ახალი ვიზუალი AppSource-ში

 • KPI CircleCard
 • Plotly Waterfall Chart
 • Text search slicer

Zebra BI Tables 6.0

Zebra BI Tables ვიზუალი ახლახან განახლდა!

 • performance optimization
 • new drill options
 • enhanced highlighting settings
 • bookmarking all settings

ყველაზე სწრაფი მორგებული ვიზუალი: Zebra BI Tables 6.0 არის პირველი ვიზუალი, რომელიც იყენებს Microsoft-ის მიერ დანერგილ მონაცემთა აღების სრულიად ახალ ალგორითმს. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ აღარ გვჭირდება ყველა მონაცემის მოძიება. ამის ნაცვლად, როდესაც მომხმარებელი იყენებს drill options, იტვირთება მხოლოდ საჭირო მონაცემები, რაც ნიშნავს, რომ კომპლექსური მატრიცების ჩატვირთვის დრო რამდენიმე იერარქიით შეიძლება იყოს 50-ჯერ უფრო სწრაფი!

მეტი ხელმისაწვდომობა მონაცემთა STORYTELLING-ში: 6.0 ვერსია წარმოგიდგენთ ახალ ხაზგასმულ დიზაინს, სადაც მომხმარებელს შეუძლია აკონტროლოს მწკრივის გადაადგილების პარამეტრები. შეგიძლიათ შეცვალოთ ფერი ისე, რომ ის საუკეთესოდ მოერგოს თქვენი აუდიტორიის საჭიროებებს ან მთლიანად გამორთოთ.

 

Inforiver Enterprise SaaS Edition

Inforiver Enterprise SaaS Edition აწვდის ყველაფერს, რასაც Inforiver Premium გთავაზობთ, შემდეგ ახალ შესაძლებლობებთან ერთად:

 • მონაცემთა დაბრუნების შესაძლებლობა საკუთარ მონაცემთა ბაზებში (Azure SQL, Azure Synapse, SQL Server, Snowflake, Redshift, BigQuery,…) და საერთო დრაივებზე (OneDrive, SharePoint).
 • ფორმატირებული paginated მოხსენებების დაგეგმვა-გავრცელება, როგორც PDF, Excel, ან Screenshot (MHTML) ელექტრონული ფოსტით და საზიარო ფაილების დრაივებზე.

დახვეწილი კომენტარები და თანამშრომლობა უჯრის, მწკრივისა და სვეტის დონეზე.

PowerGantt სქემა ნოვა სილვას მიერ

 

PowerGantt-ის დიაგრამაში თარიღის სკალის დამატება მომხამრებლების დიდი მოთხოვნის შესაბამისად დაემატა. ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის შესაძლებლობების რაოდენობას, რადგან არსებობს შეუზღუდავი რაოდენობის პერსონალური თარიღის/დროის მასშტაბები, როგორიცაა: fiscal years, special week numbers, AM/PM split of the day და სხვ.

ზაფხულის შემდეგ გამოქვეყნდა PowerGantt-ის ახალი ვერსია, რომელიც შეიცავს მოცემულ ფუნქციას. თქვენ უკვე შეგიძლიათ შეიტანოთ შეუზღუდავი რაოდენობის ამოცანები, იერარქიის დონეები და ეტაპები. ახლა PowerGantt-ის ყველა მომხმარებელს ასევე შეუძლია განსაზღვროს და შეიტანოს საკუთარი თარიღის მასშტაბი.

Drill Down Network PRO ZoomCharts-ით

გამოიკვლიეთ კატეგორიებზე დაფუძნებული მონაცემების დახვეწილი ქსელები ZoomCharts-ის მიერ Drill Down Network PRO-ს გამოყენებით. ამ მორგებულ Power BI ვიზუალს არ უჭირს თქვენი მრავალდონიანი დიაგრამის გადაქცევა შთამბეჭდავ ქსელურ დიაგრამად, რომელიც ავტომატურად ამოიცნობს კატეგორიებს შორის ურთიერთობებს.

პოპულარული გამოყენების შემთხვევები:

 • Accounting & Finance – აჩვენებს ხარჯევს
 • Human Resources – ანალიზს უკეთებს ხელფასებს დეპარტამენტის მიხედვით
 • Production – პროდუქციის ან ქარხნის მიხედვით წარმოების მოცულობების რუკა
 • Sales & Marketing – მარკეტინგული კამპანიების ვიზუალიზაცია
Windows-KB-update

Power BI სექტემბრის განახლება

For English version please follow the link: Power BI September 2022 Feature Summary

რეპორტინგი

იერარქიულობა – Power BI-ის დაემატა დეკარტიული სქემების ერთ-ერთი უფრო სასარგებლო ფუნქცია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია მრავალი Cartesian ველის ვიზუალიზაცია იერარქიულ x ღერძში.

მოცემულ მონაცემებს შეგიძლიათ დაამატოთ დამატებითი განზომილება თქვენს დიაგრამებში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ქვეკატეგორიებს, რომლებიც სპეციფიკურია ცალკეული კატეგორიის ველებისთვის ან თანმიმდევრული ქვეკატეგორიებისათვის, როგორიცაა უფრო დეტალური თარიღები.

ახალ ვერსიაში იერარქიის ღერძი ავტომატურად ჩაირთვება, როდესაც მომხმარებელი გამოიყენებს მრავალ ველს X-ღერძის ველის იმ დიაგრამებში, რომლებიც მხარს უჭერენ ფუნქციას.

გაუმჯობესებული საჩვენებელი სახელი შეჯამებული ველებისთვის

საბოლოო მომხმარებლებისა და ახალი შემქმნელებისთვის გაგების გასაუმჯობესებლად, განახლდა ველების საჩვენებელი სახელი, რათა შეიცავდეს ნაგულისხმევ ან არჩეულ აგრეგაციას:

ძველი აგრეგატები ამოღებულ იქნა საჩვენებელი სახელიდან და ეს ეხება ყველა აგრეგატს და არა მხოლოდ “SUM” აგრეგატს. Power BI მიიღო გამოხმაურება, როგორც მომხმარებლებისგან, ასევე ახალი შემქმნელებისგან, რომ აგრეგატის ჩამოგდება იწვევს მომხმარებლების არასწორ ინტერპრეტაციას, თუ რომელი აგრეგატი გამოიყენება ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

მაგალითად, Sales-ის და Unit Price-ის სვეტები ქვემოთ მოცემულ ცხრილში არ მიუთითებს მომხმარებლებს, თუ როგორ ხდება მათი გაერთიანება. ამან შეიძლება მომხმარებლებს აფიქრებინოს, რომ ორივე სვეტში გამოყენებულია ჯამი, რომელიც არ არის სწორი ერთეულის ფასის სვეტისთვის.

ეს განახლება ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი ჩვეულებრივ ვერსიაში, მაგრამ თუ გსურთ მისი ჩართვა გაიმეორეთ შემდეგი ნაბიჯები:  File > Options and settings > Options > Default summarization და ჩართეთ- For aggregated fields, always show the default summarization type.

პირობითი ფორმატირება მონაცემთა ეტიკეტებისთვის

გასულ თვეში, განახლება შეეხებოდა მხოლოდ პირობითი ფორმატირების მონაცემებს, მათი გამოყენება შეეძლოთ თითოეულ ცალკეულ წერტილზე და არა ყველა მათგანზე ერთად. იმ დროისთვის, ეს გაუმჯობესება შემოიფარგლებოდა ვიზუალებით ლეგენდის ველში ველის გარეშე. ახლა, კი ესეც დაემატა.

თარგმნის მხარდაჭერა კომპოზიტური მოდელებისთვის Power BI მონაცემთა ნაკრებისა და ანალიზის სერვისებზე

ამ თვის განახლებაში თარგმანები ახლა მხარდაჭერილია კომპოზიტური მოდელებისთვის Power BI მონაცემთა ნაკრებებსა და საანალიზო სერვისებზე. თარგმანები საშუალებას გაძლევთ აჩვენოთ ცხრილები და სვეტები თქვენს მონაცემთა ბაზაში იმ ენაზე, რომელსაც მომხმარებელი ანიჭებს უპირატესობას. აქამდე, თუ წყაროს რაიმე თარგმანი ჰქონდა განსაზღვრული, ისინი იგნორირებული იქნებოდა Power BI მონაცემთა ნაკრებებზე ან ანალიზის სერვისების მოდელზე კომპოზიტური მოდელის აგებისას.

თუმცა, ამ გამოშვებიდან დაწყებული, წყაროში განსაზღვრული ნებისმიერი თარგმანი გამოჩნდება კომპოზიციურ მოდელში, ასე რომ ცხრილისა და სვეტების სახელები ითარგმნება მომხმარებლის ენაზე, ისევე როგორც წყაროს მონაცემთა ნაკრებებში.

მობილური ფორმატის პარამეტრები

მობილური ფორმატირების ვარიანტები ახლა ზოგადად ხელმისაწვდომია! მობილური ფორმატირების ვარიანტები საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ვიზუალური სტილი და ფორმატირება მობილურისთვის ოპტიმიზებული განლაგებით, ვებ განლაგებაში მათ ფორმატირებაზე გავლენის გარეშე. ეს გაძლევთ დიდ მოქნილობას და ხსნის დიზაინის შესაძლებლობებს, რომ შექმნათ ლამაზი რეპორტები,  რომლებიც ნამდვილად ოპტიმიზირებულია ტელეფონის სანახავად.

ინფორმაციის დაცვის განახლება

Power BI Desktop-ის გამოყენებით, შეგიძლიათ შექმნათ ანგარიშები მონაცემთა ნაკრებზე Power BI Service-ში, მონაცემთა ნაკრებთან პირდაპირი კავშირის შექმნით ან კავშირის სტრიქონის გამოყენებით. თუ მონაცემთა ბაზას აქვს მგრძნობელობის ეტიკეტი, Power BI ავტომატურად გამოიყენებს მონაცემთა ცოცხალი მგრძნობელობის ეტიკეტს PBIX ფაილზე, რათა შეინარჩუნოს მონაცემთა კლასიფიკაცია და დაცვა Power BI სერვისიდან გასვლისას. მეტი ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტაციას

მონაცემთა დაკავშირება და მომზადება

Dremio (კონექტორის განახლება)

განახლებულია Dremio კონექტორები.

ეს განახლება შეიცავს შესწორებას, რათა უზრუნველყოს შეცდომის უფრო ზუსტი მოხსენება, როდესაც კავშირის შეცდომა ხდება.

ის ასევე შეიცავს შესწორებას, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში ხელს უშლის Dremio Software-ს VDS-ების ჩვენება მოხსენებებში.

Profisee (ახალი დამაკავშირებელი)

Profisee Connector for Power BI ხდის სწრაფ და მარტივ წვდომას სუფთა, სრულ და ზუსტ მონაცემებზე, რათა დაეხმაროს ორგანიზაციებს დააჩქარონ როგორც ოპერაციული BI, ასევე „ad hoc“ ანალიტიკა – მაშინაც კი, თუ ისინი არ იცნობენ მონაცემთა მთავარ მენეჯმენტს (MDM) ან Profisee-ს. პლატფორმა. მხოლოდ რამდენიმე დაწკაპუნებით და Profisee-ის მარტივი იმპორტის „მართვით“ გამოცდილების მეშვეობით, მომხმარებლებს შეუძლიათ ჩატვირთონ მონაცემები Power BI-ში Profisee-დან, ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა მონაცემთა წყარო, რაც მათ საშუალებას აძლევს მარტივად გამოიყენონ მონაცემები პირდაპირ Power BI-ში.

Starburst Enterprise (კონექტორის განახლება)

Starburst Enterprise კონექტორი განახლებულია.

დამატებულია არასავალდებულო კატალოგის ველი კავშირის დიალოგში. ამ ველით კატალოგის არჩევა ამცირებს კლასტერიდან მოტანილი მეტამონაცემების რაოდენობას.დამატებულია არასავალდებულო უსაფრთხო მეტამონაცემების წაკითხვის ველი კავშირის დიალოგში. როდესაც ჩართულია, მოთხოვნები არ ჩავარდება გაუმართავ კატალოგებზე, მაგრამ შესრულება უფრო ნელი იქნება (ნაგულისხმევად გამორთულია).

არსებული მონაცემთა ნაკრების შესახებ ანგარიშების ავტომატური გენერირება

ახლა შეგიძლიათ სწრაფად შექმნათ ავტომატურად გენერირებული ანგარიში Power BI სერვისის მონაცემთა ნაკრების უმრავლესობის შესახებ. ეს გაგიადვილებთ ყველა მონაცემთა ნაკრების შესწავლას, რომლებზეც თქვენ გაქვთ წვდომა და შეიძლება სასარგებლო იყოს Power BI service-ში მოხსენების შექმნის სწრაფად დასაწყებად.

შექმნის გვერდზე, თუ აირჩევთ „Pick a published dataset“, თქვენ შეძლებთ აირჩიოთ, გსურთ თუ არა ანგარიშის ავტომატურად შექმნა, ან გაყოფის ღილაკის მეშვეობით, თუ გსურთ დაიწყოთ ცარიელი ანგარიშიდან.

ამ პარამეტრებზე წვდომა ასევე შეგიძლიათ Datahub-ში, შექმენით ანგარიშის ჩამოსაშლელი მენიუდან, სადაც შესაძლებლობა გაქვთ აირჩიოთ the auto-create, from-scratch options ან ორივე.

ჯერ კიდევ არსებობს მონაცემთა ნაკრების რამდენიმე ტიპი, რომლებიც ჯერ არ არის მხარდაჭერილი ავტომატური გენერირებული ანგარიშებისთვის. ამ შემთხვევებში, თქვენ გექნებათ ხელმისაწვდომი ვარიანტი ” blank report”.

 

აღმოჩენის ფუნქცია B2B კონტენტისთვის

Power BI მომხმარებლები, რომლებიც არიან სტუმარი მომხმარებლები ნებისმიერ სხვა მოიჯარეში, ახლა დაინახავენ ახალ ჩანართს თავიანთ მთავარ გვერდზე (სახლის მოიჯარეში) სახელწოდებით „გარე ორგანოებიდან“. ეს ინტერფეისი ჩამოთვლის ყველა არტეფაქტს, რომლებზეც თქვენ გაქვთ წვდომა, როგორც სტუმარი მომხმარებელი (გაზიარებული თქვენთან გარე მოიჯარეებისგან). ინტერფეისი საშუალებას მოგცემთ გაფილტროთ და დაალაგოთ შინაარსი მარტივად მოსაძებნად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომელი ორგანიზაცია გიზიარებთ კონკრეტულ დოკუმენტს. ამ ეკრანზე არტეფაქტზე დაწკაპუნებისას, გაიხსნება ახალი ფანჯარა და მიგიყვანთ შესაბამის პროვაიდერთან ამ არტეფაქტზე წვდომისთვის.

მობილური აპლიკაციები

Power BI ფონტები ახლა ხელმისაწვდომია თქვენს მობილურ მოწყობილობებზე (ios და Android)

აქამდე Power BI ანგარიში შექმნილი შრიფტით, რომელიც მიუწვდომელი იყო მობილურ მოწყობილობაში, გამოჩნდება Power BI მობილურ აპში. ეს ნიშნავს, რომ მობილურ აპლიკაციაში ანგარიში ზუსტად ისე გამოიყურება, როგორც თქვენ შექმენით, იგივე შრიფტებით, რომლებიც აირჩიე, როდესაც მოხსენება Desktop-ში შექმენით.

Windows აპი: განახლებული დათვალიერების გამოცდილება WebView2-ით.

ჩაშენებული ანალიტიკა

Power BI კომპონენტი Vue.js-ისთვის

განახლებაში ხელმისაწვდომია ახალი ბიბლიოთეკა Power BI კონტენტის ჩასართავად Vue.js აპლიკაციებში.
ახალი ბიბლიოთეკა აადვილებს Power BI კონტენტის ჩასმას და Power BI-ის ჩაშენებული შესაძლებლობების გამოყენებას, როგორიცაა ჩატვირთვა და ეტაპობრივი ჩაშენება უკეთესი შესრულებისთვის, სტილის გამოყენება ჩაშენებულ კომპონენტზე, მოვლენის დამმუშავებლების დაყენება და სხვა.
ბიბლიოთეკა საჯაროდ ხელმისაწვდომია npm-ზე და GitHub-ზე და ასევე შეიცავს დემო აპლიკაციას, რომლის გაშვებაც შეგიძლიათ რამდენიმე მარტივ ნაბიჯში.


Power BI & Jupyter ინტეგრაციის განახლებები (ამ ფუნქციის გამოშვება გადაიდო 2022 წლის ოქტომბრამდე)

გაუმჯობესდა Power BI-ის ინტეგრაცია Jupyter-ის ნოუთბუქებში, რაც კიდევ უფრო გაგიადვილებთ Power BI-ის ანგარიშების ჩაშენებას Jupyter-ის ნოუთბუქებში.


სერვისის დირექტორის მიერ გვერდით დაყენებული ანგარიშების ექსპორტი Power BI მონაცემთა წყაროს სახით

ვიზუალები

ახალი ვიზუალი AppSource-ში:

დამცავი HTML Viewer ნოვა სილვას მიერ:

Microsoft-ის მიერ ახლა სერტიფიცირებული პირველი HTML Viewer. ეს არის პირველი Visual-ის ნაწილი, რომლის ყიდვა და მართვა შეგიძლიათ პირდაპირ Microsoft-ის მეშვეობით.

Drill Down Combo PRO ZoomCharts-ით

Drill Down Combo PRO გთავაზობთ პერსონალიზაციის უამრავ ვარიანტს, რაც შემქმნელებს საშუალებას აძლევს მონაცემების ახალი და საინტერესო გზებით ვიზუალიზაციისთვის. ეს ვიზუალი ასევე შეიცავს დიაგრამების ფილტრაციას და ინტუიციურ ინტერაქციას დიაგრამაზე, რაც მონაცემთა ძიების პროცესს სახალისოს და მიმზიდველს ხდის Power BI-ის ყველაზე გამოუცდელი მომხმარებლისთვისაც კი.

ძირითადი მახასიათებლები:

 • Multiple chart types – create column, line, and area charts
 • Full customization – customize X and Y axes, the legend, outline and fill settings
 • Choose normal, 100% proportional, or zero-based stacking
 • Set up to 4 static and dynamic thresholds to demonstrate targets
 • Conditional formatting for advanced customization
 • Customize multiple series simultaneously with series and value label defaults
 • Touch-input device friendly

ინტელექტუალური ნარატივები Arria NLG-ის მიერ

Arria-ს 3.4.0.0 გამოშვებაში Power BI-ისთვის ნახავთ განახლებულ ინტერფეისს, საგრძნობლად გაზრდილ კონტროლს ნარატივების აგებაზე და ფორმატირების გაუმჯობესებას უკეთესი წაკითხვისთვის.

ინტელექტუალური ნარატივები Arria-ს მიერ NLG-ს მოაქვს თქვენს საინფორმაციო დაფაზე, რომელიც შეიცავს ანალიზის ტიპების ფართო სპექტრს, რათა გამოიმუშაოთ უბრალო ენაზე რეპორტაჟი, რომელიც ავსებს თქვენს ვიზუალს. Arria-ს გამოქვეყნებული ნარატივები მომხმარებლის მიერ არის კონფიგურირებადი – არ არის საჭირო კოდირება.

Power BI (1)

Microsoft Power BI VS Oracle BI

მონაცემები ყოველთვის იყო უზარმაზარი მამოძრავებელი ფაქტორი ბიზნესის ზრდისთვის. და მას შემდეგ, რაც საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა დაიწყეს მნიშვნელოანი როლის თამაში ბიზნესში, უფრო ადვილი გახდა მონაცემთა შეგროვება, მართვა და დალაგება. თუმცა ისმის კითხვა, რა არის საუკეთესო გზა ან საშუალება ამისთვის?

ბიზნესის პროგრამული უზრუნველყოფის ერთ-ერთი სარგებელი არის ის, რომ ის აძლიერებს მონაცემთა კატეგორიზაციასა და ანალიზს. ის ეხმარება ბიზნესს მაქსიმალურად გამოიყენოს ის მონაცემები და ინფორმაცია, რაც მას აქვს. თუ ნამდვილად გსურთ ისარგებლოთ ამ ონლაინ ინსტრუმენტებით, თქვენ უნდა აირჩიოთ ის, რომელიც სრულყოფილად შეესაბამება თქვენს მონაცემთა დამუშავების მოთხოვნებს.

დღევანდელი ორი ყველაზე დიდი კონკურენტი ბიზნეს ინთელიჯენსის არენაზე არიან Microsoft Power BI და Oracle BI. ორივე გვთავაზობს ძლიერ სარგებელსა და უპირატესობებს საშუალო და მსხვილი ბიზნესისთვის. სწორედ ამიტომ, ამ ბლოგ-პოსტში გთავაზობთ Microsoft Power BI-სა და Oracle BI-ის შედარებას.

უფრო ეფექტური Microsoft Power BI და Oracle BI შედარებისთვის, მოდით, ჯერ გადავხედოთ რას აკეთებს ეს ორი პროგრამა ზოგადად.

ზოგადი მიმოხილვა

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI არის ძლიერი ბიზნეს ანალიტიკური ინსტრუმენტების ნაკრები, რომელიც შექმნილია მონაცემების ადვილ და გასაგებ ვიზუალებად გადაქცევისთვის. ის ავტომატურად განსაზღვრავს მონაცემთა ტენდენციებს და გეხმარებათ თვალყური ადევნოთ ბიზნესის ცვლილებასა და განვითარებას. პლატფორმას აქვს ყოვლისმომცველი დეშბორდები, რომლებზეც წვდომა შესაძლებელია სხვადასხვა მოწყობილობებზე.

როგორც Microsoft-ის პროდუქტი, ის ინტეგრირდება MS ეკოსისტემის სხვა პროდუქტებთან, ისევე როგორც სხვა ბიზნეს სისტემებთან. Microsoft Power BI არის თვითმომსახურების BI ინსტრუმენტი, რომელიც გამოირჩევა მოსახერხებელი და ინტუიციური ინტერფეისით.

Oracle BI

Oracle BI, მეორე მხრივ, არის კიდევ ერთი ბიზნეს ხელსაწყოების კომპლექტი, რომელიც შედგება პრემიუმ ინსტრუმენტებისგან, რომლებიც შემუშავებულია მონაცემთა ეფექტური რეპორტინგის, ანალიტიკის, ინტეგრაციისა და მენეჯმენტის გასაადვილებლად. იგი აგრეთვე განკუთვნილია მონაცემთა დაგროვებისა და დამუშავებისთვის.

მძლავრი ვიზუალური მონაცემების ანალიტიკის უზრუნველყოფით, Oracle BI გაძლევთ საშუალებას განავითაროთ მონაცემების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები და პროცესები. მისი დახვეწილი ფუნქციები უზრუნველყოფს, რომ გქონდეთ ყველაფერი, რაც გჭირდებათ თქვენი ბიზნესის მონაცემების გამოყენების გასაუმჯობესებლად.

თუ შეხედავთ ცალკეულ მიმოხილვებს  Microsoft Power Bi-სა და Oracle BI-ს შესახებ, ადვილად მიხვდებით, რომ ორივე მათგანი დაგეხმარებათ თქვენი ბიზნესის გაუმჯობესებაში. მაგრამ იმისათვის, რომ დაგეხმაროთ განსაზღვროთ, თუ რომელი პროგრამული უზრუნველყოფაა თქვენთვის უკეთესი, მოდით შევადაროთ ორივე ამ მნიშვნელოვანი ფაქტორების საფუძველზე.

ღირებულება

Microsoft Power BI-ის ერთ-ერთი უპირატესობაა ის, რომ, ეს არის freemium გადაწყვეტა. უფასო სერვისის სახითაც კი, MS Power BI გთავაზობთ უამრავ უაღრესად ფუნქციონალურ და ეფექტურ ფუნქციებს, რომლებსაც სრულად შეუძლიათ თქვენი ბიზნესის მხარდაჭერა. იგი გაძლევთ 1 GB მონაცემთა შენახვის ტევადობას. ის ასევე საშუალებას გაძლევთ შექმნათ, ნახოთ და გააზიაროთ ანგარიშები და პერსონალური დეშბორდები თქვენს გუნდთან. Power BI ასევე მხარს უჭერს კონტენტის ავტორიზაციასა და მონაცემთა კვლევას.

 

Microsoft Power BI ასევე საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ მისი Pro ვერსიით. თითო მომხმარებლისთვის სულ რაღაც 9,99 დოლარად თვეში, თქვენ იღებთ Power BI-ის ყველა ფუნქციას და დამატებით ხელსაწყოებსა და ფუნქციებს, როგორებიცაა: ორგანიზაციული შინაარსის პაკეტების შექმნა და გამოქვეყნება. Microsoft Power BI Pro ასევე გაძლევთ საშუალებას მართოთ მონაცემთან წვდომა.

ამავდროულად, Oracle BI არის ფასიანი სერვისი, თუმცა უფასო საცდელი პერიოდით. მისი Business Intelligence Cloud Service მოდულის ფასი თვეში 150 დოლარია თითო მომხმარებლისთვის. Oracle Database Schema Service, მეორეს მხრივ, ღირს $1,000 თვეში. სხვა მოდული, Oracle Database Cloud Service, არის by-quote სერვისი.

Oracle BI Cloud Service გთავაზობთ ფუნქციების უზარმაზარ კომპლექტს, მათ შორის ინტერაქტიულ რეპორტინგსა და დინამიურ დეშბორდებს. მისი ძლიერი ანალიზი და შიდა მონაცემების მოდელები უაღრესად სანდო და ფუნქციონალურია. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Oracle BI-ის ფუნქციები გაუმჯობესებული Oracle Database Schema Service-ით, რომელიც უზრუნველყოფს 300 გბ მონაცემთა გადაცემის ლიმიტს თვეში და 50 გბაიტიან მეხსიერებას.

უფასო Microsoft Power BI აშკარად ეკონომიური გადაწყვეტაა. მაგრამ ფასიანი Microsoft Power BI Pro-იც კი კონკურენტუნარიანია, განსაკუთრებით მისი თანდართული დამატებითი შესაძლებლობების გათვალისწინებით. Oracle-ის BI Cloud Service, მეორეს მხრივ, შეიძლება საკმაოდ არაკომფორტული იყოს. უნდა გაითვალისწინოთ, რომ Oracle BI Cloud სერვისის გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა დაარეგისტრიროთ მინიმუმ 10 მომხმარებელი. ასე რომ, მხოლოდ ამისთვის მოგიწევთ 1,500 დოლარის ინვესტიცია თვეში.

 

საერთო გარემო და მახასიათებლები

როგორც Microsoft-ის პროდუქტი, Microsoft Power BI-ის განვითარება ეფუძნება Excel-ს. შედეგად, მას არ სჭირდება ვრცელი სასწავლო მრუდი. სწორედ ამიტომ, თქვენს დეველოპერებს შეუძლიათ მარტივად დაიწყონ კოდირება. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ მონაცემთა წყაროების ფართო სპექტრით.

ამავდროულად, Oracle BI გთავაზობთ ადეკვატურ შესაძლებლობებს პერსონალიზაციისთვის, უნიკალური დიზაინის პარამეტრებისა და იერარქიის წყალობით. Oracle BI ასევე მხარს უჭერს გუნდურ თანამშრომლობას.

ამასთან, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ Oracle BI ინსტრუმენტების ნაკრები არ არის ლოკალიზებული. Oracle BI-ს განვითარება ასევე მოითხოვს უფრო ფართო კოდირებისა და მონაცემთა მეცნიერების უნარებს. შესაბამისად, მისი შესწავლა დაკავშირებულია დიდი დროის რესურსთან და Power BI-სგან განსხვავებით დეველოპერები ვერ შეძლებენ მალევე მის გამოყენებას (ხშირად საჭიროებს დატრენინგებას).

ინტერაქტიულობა

რაც შეეხება ინტერაქტიულობას, Oracle BI უფრო უნარიანია. ის უზრუნველყოფს რეალურ დროში მონაცემთა ვიზუალიზაციას, რომელსაც გააჩნია დამატებითი სერვერის კონფიგურაციები. საშუალო მომხმარებელს შეუძლია ადვილად შექმნას და შეინახოს მონაცემებით მომუშავე რეპორტები ნებისმიერი ბრაუზერის გამოყენებით, თუნდაც გამოცდილი ვებ დეველოპერების ჩართვის გარეშე.

მეორეს მხრივ, Microsoft Power BI-ც გთავაზობთ მონაცემთა ავტომატიზებულ და რეალურ დროში ვიზუალიზაციას, თუმცა ამისათვის აუცილებელია მისი კარგად ცოდნა.

თანამშრომელთა უნარებისა და ტრენინგის საჭიროება

როგორც ზემოთ აღინიშნა, Microsoft Power BI-ის განვითარების პლატფორმა დაფუძნებულია Excel-ზე. ასე რომ, მომხმარებლებს უნდა ჰქონდეთ მხოლოდ საკმარისი Excel-ის ცოდნა, რომ შეძლონ ამ უკანასკნელის გამოყენება.

 

საპირისპიროდ, მათ, ვისაც არ აქვს  მონაცემების ვიზუალიზაციისა და ანალიტიკის უნარები, არ შეუძლიათ გამოიყენონ Oracle BI კომპლექსური ცოდნის გარეშე.

მონაცემთა წყაროს კავშირი

დაკავშირების ასპექტში, Power BI გთავაზობთ დაკავშირების ფართო სპექტრს მონაცემთა მრავალი წყაროსთვის, მათ შორის მონაცემთა ვირტუალიზაციის ხელსაწყოების ჩათვლით, როგორიცაა Denodo.

გარდა ამისა, ის ასევე აძლევს მომხმარებლებს მოქნილობას, გაატარონ საკუთარი R და Python სკრიპტები მონაცემთა გარკვეული ტიპის წყაროებთან დასაკავშირებლად.

Oracle BI უზრუნველყოფს ადაპტერებს მონაცემთა სხვადასხვა წყაროებისთვის, როგორიცაა დენორმალიზებული მონაცემთა ნაკრები, მრავალგანზომილებიანი მონაცემები, XML ფაილები და ა.შ.

Power BI-ის დაკავშირების ასპექტში უდაოდ დიდი უპარატესობა აქვს, სხვადასხვა ტიპის მონაცემთა წყაროების წამოღების უნარის სიმრავლით.

თვითმომსახურების მახასიათებლები

Power BI ძლიერია თვითმომსახურების შესაძლებლობებში. მოწინავე ვიზუალიზაციაც კი, როგორიცაა რუკები, შეიძლება შეიქმნას მარტივი Drug-and-Drop-ით!

Power BI-ის თვითმომსახურების ფუნქციები მას მონაცემთა ვიზუალიზაციის ერთ-ერთ ყველაზე სასურველ ინსტრუმენტად აქცევს საბოლოო მომხმარებლებს შორის.

მეორეს მხრივ, Oracle BI ამ ასპექტში უზარმაზარი ნაკლის წინაშე დგას. საბოლოო მომხმარებლები უნდა დაეყრდნონ IT გუნდებს თავიანთი ანალიზის შესასრულებლად, რადგან Oracle BI მოითხოვს უამრავ ტექნიკურ ცოდნას.

 

მიუხედავად იმისა, რომ IT გუნდებს ჩვეულებრივ მოსწონთ Oracle BI, ის არ არის ფავორიტი საბოლოო მომხმარებლებს შორის თვითმომსახურების არარსებობის გამო.

შედარების შედეგები: Microsoft BI აშკარად გამარჯვებულია ამ შედარებაში. მისი დაყენება მარტივია, აქვს მომხმარებელთა ხელმისაწვდომი მხარდაჭერა და საიმედო და მარტივი გამოსაყენებელია. გარდა ამისა, მას აქვს შთამბეჭდავი ROI და უფრო იაფია ვიდრე Oracle BI.

წყარო: https://comparecamp.com/microsoft-power-bi-vs-oracle-bi-comparison/

Windows-KB-update

Power BI აგვისტოს განახლება

For English version please follow the link: Power BI August 2022 Feature Summary

რეპორტინგი

 –  Conditional formatting for data labels (პირობითი ფორმატირება მონაცემთა ლეიბლებისათვის) – როდესაც გასულ წელს პირველად დაემატა მონაცემთა ლეიბლების პირობითი ფორმატირება Power BI Desktop-ში, წყარო, რომელზე დაყრდნობითაც Power BI-მ შეაფასა თქვენი პირობითი ფორმატირების წესები, დაფუძნებული იყო ველის სრულ აგრეგატზე მთელ ვიზუალზე და არა მონაცემთა თითოეულ წერტილზე. ამან გამოიწვია ვიზუალური მონაცემების ყველა ლეიბლის ერთი და იგივე ფერით ჩვენება. იქედან გამომდინარე, რომ ეს მოქმედება არ არის ინტუიციური, შესაბამისად ამ თვის განახლებამ ეს პრობლემა გამოასწორა.

   პირველ რიგში, ამ თვეში, მონაცემთა ლეიბლზე პირობითი ფორმატირება ვიზუალებისთვის ერთი ან მეტი measure-ით და ცარიელი ლეგენდის ველით, იმუშავებს თითოეულ მონაცემთა წერტილზე. ეს მაგალითი გვიჩვენებს გაყიდვების მონაცემების ლეიბლს ამ წლის გაყიდვებისთვის, რომლებიც შეფერილია ლურჯად, თუ გაყიდვები გაიზარდა გარკვეულ ზღვარს მიღმა გასულ წელთან შედარებით, ან წითლად, თუ ეს არ მოხდა:

თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ამ ლეიბლების პირობითი ფორმატირების ვარიანტები ფორმატირების პანელში, მონაცემთა ლეიბლები > მნიშვნელობები > ფერი. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ პირობითი ფორმატირების წესები ყველა measure-ის ან ინდივიდუალური measure-ებისათვის. ინდივიდუალურ measure-ზე ფორმატირება უპირატესია, ასე რომ, თუ თქვენ აირჩიეთ ფერი მონაცემთა ლეიბლისათვის ყველა measure-თვის და დაამატეთ პირობითი ფორმატირების წესი მხოლოდ ერთისთვის, პირობითი ფორმატირების წესი უეჭველად გავრცელდება ამ measure-ზე.

მონაცემთა ლეიბლების პირობითი ფორმატირების წესები, რომლებიც უკვე დაყენებულია მიმდინარე ანგარიშებზე, არ გაუქმდება. ეს კარგია თავსებადობის შესანარჩუნებლად, მაგრამ არ არის კარგი თითო წერტილის „სწორი“ ქცევის ავტორებისთვის გასაცნობად. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ახალი ფორმატი უბრალოდ Power BI-ის ამ ვერსიაზე თქვენი რეპორტის რედაქტირებით და თქვენი შესაბამისი მონაცემების ლეიბლებზე ფერის პირობითი ფორმატირების წესის ხელახლა გამოყენებით. მომავალ განახლებაში მონაცემთა ლეიბლების პირობითი ფორმატირება დამატებული იქნება იმ ვიზუალებზეც, რომელთავ გააჩნიათ მონაცემები ლეგენდის ველში.

– ახალი დიალოგი – „სენსიტიურობის ლეიბლის არჩევა“ – დამქირავებლებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ სენსიტიურობის ლეიბლებს თავიანთ ანგარიშებში, ახლა რეპორტის შემქმნელებს შესაძლებლობა ეძლევათ დააყენონ სენსიტიურობის ლეიბლი პირდაპირ შენახვის ველიდან. ეს ახალი დიალოგი ეხმარება შემქმნელებს დაზოგონ დრო სენსიტიურობის ეტიკეტების პარამეტრების ძებნაზე, მათი რეპორტის შენახვის დასასრულებლად.

– მონაცემთა დაკარგვის პრევენციის პოლიტიკის განახლება – როგორც ზოგიერთმა თქვენგანმა უკვე იცის, გამოქვეყნდა Microsoft Purview DLP პოლიტიკა Power BI-ისთვის საჯარო გადახედვისთვის ამ წლის დასაწყისში.

DLP პოლიტიკა საშუალებას გაძლევთ უკეთ გააკონტროლოთ სენსიტიური ინფორმაცია, რომელიც იმართება თქვენს Power BI-ის ანგარიშით, ასევე დაიცვათ სამთავრობო ან ინდუსტრიის რეგულაციები, როგორიცაა GDPR (ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია).

ამ თვეში დაემატა Power BI-ის მომხმარებელთა შესაძლებლობა, შექმნან გამოხმაურება პოლიტიკის წესებთან დაკავშირებით მათი მონაცემთა ნაკრების შეფასებისას.

მონაცემთა ნაკრების დეტალურ გვერდზე, ახლა თქვენ შეძლებთ ნახოთ ყველა უსაფრთხოების წესები, რომლებიც ნაპოვნია ამ მონაცემთა ნაკრებისთვის. ყველა შესატყვისი წესის ნახვის გარდა, მონაცემთა მფლობელებს შეეძლებათ მიიღონ ზომები, თუ მიაჩნიათ, რომ მონაცემები ცრუდ იდენტიფიცირებული იყო.

პოლიტიკის წესის კონფიგურაციის მიხედვით, თქვენ შეძლებთ იხილოთ ამ ქმედებებიდან ერთი ან მათი კომბინაცია:

შეატყობინეთ პრობლემა: შეატყობინეთ პრობლემის შესახებ, როგორც ცრუ დადებითი (რაც ნიშნავს, რომ პოლიტიკამ შეცდომით გამოავლინა არასენსიტიური მონაცემები, როგორც სენსიტიური, მაგალითად).

უგულებელყოფა: გააუქმეთ პოლიტიკა. პოლიტიკის უგულებელყოფა ნიშნავს, რომ ეს პოლიტიკა აღარ შეაფასებს ამ კონკრეტულ მონაცემთა ბაზას. პოლიტიკის კონფიგურაციიდან გამომდინარე, შეიძლება დაგჭირდეთ უარყოფის მიზეზის გამოთქმა-დასაბუთება.

მოხსენება და უგულებელყოფა: შეატყობინეთ პრობლემის შესახებ, როგორც ცრუ დადებითი და უგულებელყავით პოლიტიკა.

– Metric ვიზუალი – ამ თვის განახლების საფუძველზე Metric ვიზუალი ახლა უკვე ხელმისაწვდომია Desktop-ში! ეს ვიზუალი უზრუნველყოფს მოქნილობის უზარმაზარ დონეს Metric-ის მარტივად ინტეგრირებაში თქვენს Power BI-ის რეპორტზე დაფუძვნებულ გადაწყვეტილებებში. ახლა თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ინდივიდუალური Metric მთლიანი scorecard-ის ნაცვლად და შექმნათ მოხსენების გვერდები, რომლებიც აჩვენებენ Metric-ებს სხვა ვიზუალებთან ერთად, რეპორტის დანარჩენი მონაცემების კონტექსტში.

თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ახალი metric ან დაამატოთ მეტრიკა არსებული ანგარიშიდან, როგორც ვიზუალი.

თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ metric მნიშვნელობების შეყვანით ან მონაცემებთან დაკავშირებით იმ რეპორტებში, რომლებზეც თქვენ გაქვთ წვდომა.

შეგიძლიათ ნახოთ შენიშვნები, შეასრულოთ შემოწმება, დააწესოთ წესები ამ metric-ზე, ისევე, როგორც ჩვეულებრივ scorecard-ზე.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ metric ვიზუალის ფორმატირება რეპორტის ვიზუალის მიხედვით და მისი კონფიგურირება შესაძლებელია ინდივიდუალური metric-ის ელემენტების (როგორიცაა სამიზნეები, მფლობელი და ა.შ.) ჩართვის/გამორთვის ვარიანტებით.

– მობილური ფორმატირება ახლა მხარს უჭერს ტექსტური ველის ვიზუალს – ამ გამოშვებაში, გაფართოვდა მობილური ფორმატირების შესაძლებლობები და დაემატა ტექსტური ველის ვიზუალი. ახლა, როდესაც თქვენ ამატებთ ტექსტურ ველს მობილურ კანვასზე, შეგიძლიათ შეცვალოთ მისი ფორმატის პარამეტრები, რათა საუკეთესოდ მოერგოს თქვენს მიერ შექმნილ მობილურისთვის ოპტიმიზებულ ხედს.

 

 

მოდელირება

 DAX-ის რედაქტორის გაუმჯობესება – გაუმჯობესდა DAX-ის რედაქტირების შესაძლებლობები და გადაიჭრა ყველაზე გავრცელებული პრობლემები, განსაკუთრებით წინადადებებთან დაკავშირებით.

 

მონაცემთა დაკავშირება და მომზადება

   – MariaDB (კონექტორის განახლება)MariaDB კონექტორი განახლდა, რათა გადაჭრას მომხმარებლების მიერ მოხსენებული შეცდომები.

    – Google Sheets (კონექტორის განახლება)Google Sheets-ის დამაკავშირებელი განახლებულია, რის შედეგადაც ამ უკანასკნელს გააჩნია Google Sheets-ის დოკუმენტაციის პირდაპირ ბმულზე წვდომა.

    – სერტიფიცირებული კონექტორების ხელმისაწვდომობა Power BI dataflows-სა და datamarts-ში –  მონაცემთა 80+ დამატებითი წყარო (ყველა სერტიფიცირებული კონექტორი) ახლა უკვე ხელმისაწვდომია Power Query Online გამოცდილებაში Power BI dataflows-სა და datamarts-ში გამოსაყენებლად. ეს ნიშნავს, რომ Power BI dataflows-სა და datamarts-ში შემქმნელებს აქვთ შესაძლებლობა დაუკავშირდნენ მონაცემთა ბევრ სხვა წყაროს Power Query Online გამოცდილებით, Power BI Desktop-ის მსგავსად.

აღსანიშნავია დამატებები:

·       Anaplan

·       Asana

·       Azure Databricks and Databricks

·       Denodo

·       Dremio

·       Google Sheets

·       HexagonSmartAPI

·       MariaDB

·       Palantir Foundry

·       Planview Projectplace

·       Starburst Enterprise

·       SurveyMonke

მობილური აპლიკაციები

– მიჰყევით metric-ს თქვენი მობილური აპიდან – ახლა თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ metric-ებს პირდაპირ მობილური აპიდან და განაახლოთ ამ metric-ის აქტივობა. მეტრიკის თვალის დევნების დასაწყებად, უბრალოდ შეეხეთ მეტ ოფციას (…) metric-ის ბარათზე ან metric-ის დეტალების პანელში და აირჩიეთ metric-ის თვალყურის დევნება.

არ აქვს მნიშვნელობა, metric მონიშნული იყო Power BI სერვისში თვალის დევნებისთვის თუ მობილური აპში – თქვენ ნახავთ ყველას. ანალოგიურად, Power BI სერვისში თქვენ ასევე შეგეძლებათ იხილოთ ყველა თქვენი metric – მათ შორის, რომელიც აირჩიეთ მობილური აპლიკაციიდან.

დეველოპერები

  – Power BI ვიზუალებისთვის ლიცენზიების მართვის, აღსრულებისა და ტრანზაქციის ახალი ხერხის დანერგვაახლა თქვენ შეგიძლიათ გაყიდოთ, მართოთ და განახორციელოთ ლიცენზიები პირდაპირ კომერციული ბაზრის მეშვეობით! გამოიყენეთ ახალი ლიცენზირების API, რომელიც ხელმისაწვდომია API ვერსიით 4.7 და დესკტოპის ივლისის გამოშვებით, ლიცენზიის განსახორციელებლად და მომხმარებლისთვის უნიკალური სტანდარტიზებული ლიცენზირების გამოცდილების უზრუნველსაყოფად.

ვიზუალები

– ახალი ვიზუალი AppSource-ში – ამ განახლების ახალი ვიზუალები:

 1. Video by CloudScope
 2. Video Pro by CloudScope
 3. Collage NextGen by CloudScope
 4. Collage Pro by CloudScope;
 5. Inforiver Charts by Inforiver

– რედაქტორის არჩევანი:

 1. Drill Down Timeline PRO
 2. Box and Whisker chart by MAQ Software
 3. Inforiver Premium Matrix / Table
 4. Dynamic KPI Card by Sereviso
 5. Play Axis (Dynamic Slicer)
 6. Inforiver Charts

– Drill Down Combo Bar PRO ZoomCharts-ით – Drill Down Combo Bar PRO გთავაზობთ პერსონალიზაციის ვარიანტების ცალსახად ფართო არჩევანს, რაც შემქმნელებს საშუალებას აძლევს შექმნან დიაგრამების ფართო არჩევანი ერთი მორგებული ვიზუალიდან. შექმენით ყველაფერი ჩვეულებრივი სვეტოვანი დიაგრამებიდან დაწყებული whisker plots-ით დასრულებული. ეს ვიზუალი ასევე გთავაზობთ მძლავრ ჯვარედინი დიაგრამების ფილტრაციის შესაძლებლობებს ჩარტში ინტუიციურ ინტერაქციასთან ერთად.

ძირითადი მახასიათებლები:

 1. სქემის მრავალი ტიპი – აირჩიეთ სვეტის, ხაზისა და ფართობის დიაგრამებს შორის.
 2. სრული მორგება – დააკონფიგურიროთ X და Y ღერძი, ლეგენდა, სტეკები, კლასტერები, ინსტრუმენტების რჩევები, კონტურის და შევსების პარამეტრები.
 3. დაწყობა და დაჯგუფება – აირჩიეთ ნორმალური, 100% პროპორციული ან ნულზე დაფუძნებული წყობა.
 4. დააკონფიგურიროთ 25-მდე სერია
 5. სტატიკური და დინამიური ზღვრები – დააყენეთ 4 ზღვარუ სამიზნეების ან ეტალონების დემონსტრირებისთვის.
 6. აიყვანეთ პერსონალიზაცია შემდეგ დონეზე პირობითი ფორმატირებით.
 7. გამოიყენეთ სერიების ნაგულისხმევი და მონაცემთა ლეიბლის ნაგულისხმევი პარამეტრები რამდენიმე სერიის ერთდროულად მოსარგებად.
 8. ველის მხარდაჭერა.
 9. Multi-touch მოწყობილობებზე მორგებული – მიიღეთ იგივე გამოცდილება მაუსის და შეხებით შეყვანის მოწყობილობებზე.

პოპულარული გამოყენების შემთხვევები:

 1. გაყიდვები და მარკეტინგი – გაყიდვების სტრატეგიები, გაყიდვების შედეგები და კამპანიის მიხედვით მარკეტინგული
 2. ადამიანური რესურსები – დაქირავება, ზეგანაკვეთური სამუშაო და ეფექტურობის კოეფიციენტები დეპარტამენტების მიხედვით.
 3. ბუღალტერია და ფინანსები – ფინანსური მაჩვენებლები რეგიონის, ოფისის ან ბიზნეს ხაზის მიხედვით.
 4. წარმოება – წარმოების ეფექტურობა და ხარისხის metric პროდუქციის ხაზის მიხედვით.

ZoomCharts Drill Down Visuals ცნობილია მათი ინტერაქტიული ფილტრატორებით, გლუვი ანიმაციებითა და პერსონალიზაციის მდიდარი ვარიანტებით. ისინი მოსახერხებელია მობილურისთვის და მხარს უჭერენ: ინტერაქციას, არჩევანს, მორგებულ და ორიგინალ ინსტრუმენტებს, ფილტრაციას, სანიშნეებს და კონტექსტურ მენიუს.

– საინფორმაციო სქემები – Inforiver სქემები არის ყველაზე სწრაფი გზა Power BI-ში მუშაობის მართვის შესახებ ინფორმაციის შესწავლის, ვიზუალიზაციისა და გაზიარებისთვის. ვიზუალიზაციის 40+ გაფართოებული ვარიანტის გამოყენებით, მომხმარებლებს შეუძლიათ წუთებში შექმნან მონაცემების ისტორიები და გაუზიარონ ეფექტურობის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებლის გამოცდილების გარეშე (UX).

სხვა

 – ნახვების ვიზუალიზაცია Dynamics 365-ში Power BI ზოგადი ხელმისაწვდომობითDynamics 365 და მოდელზე ორიენტირებული Power Apps ორგანიზაციებს შესაძლებლობას აძლევს სწრაფად შექმნან ბიზნესის ხაზის არსებითი აპლიკაციები მცირე-კოდის გარემოში, გაზარდონ სისწრაფე და გაამოდერნიზონ პროცესები. ვინაიდან ეს აპლიკაციები ყველა აგებულია Dataverse-ზე, ისინი მხარდაჭერილია თქვენი ძირითადი ბიზნეს მონაცემებით. ანალიტიკოსებს ახლა შეუძლიათ გამოიყენონ ეს მონაცემები და გამოიკვლიონ ისინი Power BI-ის მონაცემთა ანალიტიკის მძლავრი შესაძლებლობების გამოყენებით, აპლიკაციის დატოვების საჭიროების გარეშე. უბრალოდ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „Visualize this viewდა მიეცით საშუალება Power BI-ს ავტომატურად შექმნას მოხსენება იმ მონაცემების ზემოთ, რომლებსაც ათვალიერებდით.

McDonald's (1)

McDonald’s-ის და BI Studio-ს წარმატებული თანამშრომლობის ისტორია

👉მაკდონალდს საქართველოს ბიზნეს ანალიტიკოსი, გიორგი ასათიანი გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რა სარგებელი მოუტანა BISTUDIO-ს მიერ Microsoft Power BI-ის ანალიტიკური პლატფორმის დანერგვამ რეპორტინგის სისტემაში.
🎉მაკდონალდს საქართველოს კი ვულოცავთ ახალი, რიგით მე-19 ფილიალის გახსნას!
✅სწორი ანალიტიკა და ძლიერი რეპორტინგის სისტემა ბიზნესის წარმატების საწინდარია!
Windows-KB-update

ივლისის განახლება

რეპორტინგი

 • Error Bars – ამ გამოშვებით, error bars-ის ფუნქცია ახლა ყველასათვის ხელმისაწვდომია! დაემატა სხვადასხვა ახალი შესაძლებლობები ამ თვეში ფუნქციის სრულყოფისათვის. პირველ რიგში, თქვენ შეამჩნევთ ახალ ფუნქციას, რომელზე დაყრდნობითაც შეგეძლებათ ზღვრების დაწესება error bars-ისათვის! ამასთან ერთად შეგიძლიათ გამოიტანოთ ზედა და ქვედა საზღვრების რეალური მნიშვნელობები პირდაპირ ვიზუალზე.
  თქვენ შეგიძლიათ გააქტიუროთ Error labels ფორმატირების პანელში Error Bars-ის შესაბამის პანელში, სადაც ასევე შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ მათი შრიფტის სტილი და ფერი, ისევე როგორც ეს შეგიძლიათ ჩვეულებრივი მონაცემების შემთხვევაში. თქვენ ასევე იხილავთ “შესაბამისი სერიის ფერის” ვარიანტს, რომელიც საშუალებას მოგცემთ შეცვალოთ Error labels მათთან ასოცირებული მონაცემთა სერიის ფერით.
 • აგრეთვე დაემატა ახალი ტიპის ვარიანტები თქვენი Error Bars-თვის. ახლა, იმის გარდა, რომ შეგიძლიათ Error Bars-ის შექმნა თქვენს მიერ დაყენებული ზედა და ქვედა ზღვრებზე დაყრდნობით, ასევე შეგიძლიათ განსაზღვროთ ზედა და ქვედა საზღვრები პროცენტულ, კუმულატიურ პროცენტულ და სტანდარტული გადახრის ვარიანტებზე დაყრდნობით. პროცენტის არჩევა გაჩვენებთ ზედა და ქვედა საზღვრებს, რომელიც გამოითვლება თქვენი მნიშვნელობის ველის გამოსახული მნიშვნელობიდან, ხოლო აკუმულირებული პროცენტული ან სტანდარტული გადახრის არჩევა გაჩვენებთ საზღვრებს, რომლებიც გამოითვლება თქვენს დიაგრამაზე მონაცემთა X ღერძის მნიშვნელობათა აგრეგირებული წერტილებზე დაყრდნობით.

  და ბოლოს, შეტანილია ახალი „make symmetrical“ ვარიანტი თქვენი „by field“ შეცდომის ზოლებისთვის. ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ მხოლოდ ერთი შედარებითი ზომა თქვენი შეცდომის ზოლებისთვის და იგი აისახება ამ ველის ორივე მიმართულებით. იმ შემთხვევებში, როდესაც თქვენი ზედა და ქვედა საზღვრები ერთნაირია, ეს დაგეხმარებათ დაგჭირდეთ ერთით ნაკლები ველი თქვენი Error Bars-ის შესაქმნელად.

 • შევსებული რუკა Azure Maps visual-თვის – ამ თვის განახლების საფუძველზე დაემატა რუკის ფენები Azure Maps-ის ვიზუალში. შევსებული რუკები იყენებენ ფერად ფორმებს მონაცემების დიფერენცირებისთვის, რაც ხელს უწყობს ვარიაციების ან შაბლონების წარმოჩენას სხვადასხვა გეოგრაფიულ რეგიონებში.

 • ამ ფუნქციის გამოყენების დასაწყებად, დარწმუნდით, რომ Azure რუკების ფუნქცია ჩართულია ოფციების მენიუში. შემდეგ, დარწმუნდით, რომ გაქვთ ლოკაციების ნაკრები ვიზუალიზაციისთვის. ეს შეიძლება იყოს მდებარეობის სახელები მდებარეობის ველში მოსათავსებლად ან გრძედი და გრძედი მათი შესაბამის ველებში გადასატანად – დარწმუნდით, რომ მდებარეობები აღნიშნავენ ტერიტორიებს საზღვრებით. ეს დაეხმარება Azure რუკებს ვიზუალურად გამოყოს ტერიტორიები მკაფიო ფორმებად. შემდეგ ჩართეთ შევსებული რუკის ვიზუალი ფორმატირების პანელში და დაინახავთ ამ ფორმებს დახატულს თქვენს რუკაზე.

  თქვენ შეგიძლიათ შეღებოთ ეს ფორმები ორი გზით. თუ გსურთ განასხვავოთ რეგიონები კატეგორიული ველის მიხედვით, შეგიძლიათ მოათავსოთ იგი ლეგენდის ველში და დააყენოთ თითოეული კატეგორიის ფერი Filled map card-ში, ფორმატირების პანელში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გააფერადოთ ეს ფორმები measure-ით, პირობითი ფორმატირების ნაცვლად. თუკი ლეგენდის ველი ცარიელია, დააწკაპუნეთ fx ღილაკზე Filled map card-ში, ფორმატირების პანელში. განსაზღვრეთ წესები თქვენი measure-თვის, დააჭირეთ OK-ს და მზადაა.

  შევსებული რუკები წარმოადგენს ეფექტურ ვიზუალიზაციას რეგიონულ დონეზე აგრეგირებული რიცხვითი მონაცემებისთვის, ასევე კატეგორიული მონაცემებისთვის, რომლებიც განსხვავდება რეგიონის მიხედვით.

 • კომპოზიტური მოდელები Power BI მონაცემთა ბაზებისა და ანალიზის სერვისებზე – ამ თვეში დაემატა მხარდაჭერა Power BI მონაცემთა ნაკრებისთვის, რომელსაც აქვს განსაზღვრული Dynamic M Query პარამეტრები. დღეიდან შეგიძლიათ შექმნათ კომპოზიტური მოდელი ასეთ მონაცემთა ნაკრებებზე მათი გასამდიდრებლად ან გაფართოების მიზნით. Dynamic M Query Parameters-ით შეგიძლიათ რეპორტის მნახველებს მისცეთ საშუალება გამოიყენონ ფილტრები ან სლაისერები M query parameter მნიშვნელობების დასაყენებლად

 • Bold/Italics/Underline ფორმატირებები header tooltip-ის ტექსტისათვის – ტექსტისთვის Bold/Italics/Underline ფორმატირების ვარიანტების შემოღების დღიდან ეს პარამეტრები ნამდვილად ყველგან არის ფართოდ გამოყენებადი. ამ თვეში, ფორმატირების ეს ვარიანტები დაემატა header tooltip-ის ტექსტშიც.

 • საზომი ვიზუალების განახლებები – ამ თვეში მრავალი საინტერესო განახლება დაემატა საზომის შექმნისა და გაზიარების გამარტივების მიზნით:
  • საზომი ვიზუალი – (გაითვალისწინოთ, რომ ეს განახლება ხელმისაწვდომი იქნება სერვისში 2 კვირაში და ხელმისაწვდომი გახდება დესკტოპში მომდევნო თვეში.) ფართოვდება Scorecard-ის ვიზუალი, რათა იგი მოიცავდეს საზომ ვიზუალებს! ეს უზრუნველყოფს მოქნილობის უმაღლეს დონეს საზომის ინტეგრირებაში თქვენს Power BI-ის ანგარიშზე დაფუძვნებულ გადაწყვეტილებებში. ახლა თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ინდივიდუალური საზომი მთლიანი Scorecard-ის ნაცვლად და შექმნათ რეპორტის გვერდები, რომლებიც აჩვენებენ საზომებს სხვა ვიზუალებთან ერთად.თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ახალი საზომი ან დაამატოთ საზომი არსებული ანგარიშიდან, როგორც ვიზუალი.თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ საზომი მნიშვნელობების შეყვანით ან მონაცემებთან დაკავშირებით იმ რეპორტებთან, რომლებზეც თქვენ გაქვთ წვდომა.

   შეგიძლიათ ნახოთ შენიშვნები, შეასრულოთ შემოწმება, დააწესოთ წესები ამ საზომზე, ისევე, როგორც ჩვეულებრივ scorecard-ზე.

   თქვენ ასევე შეგიძლიათ საზომი ვიზუალის ფორმატირება დანარჩენი რეპორტის შეგრძნებისთვის და მისი კონფიგურაცია შესაძლებელია ინდივიდუალური საზომი ელემენტების (როგორიცაა სამიზნეები, მფლობელი და ა.შ.) ჩართვის/გამორთვის ვარიანტებით.

 • გადაიტანეთ / დააკოპირეთ scorecard – ბევრ ორგანიზაციას აქვს „შაბლონური“ scorecard, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა დეპარტამენტსა თუ ბიზნეს ჯგუფში, როგორც საწყისი წერტილი; ან შეიძლება დაგჭირდეთ „სატესტო“ scorecard -ის შემუშავება My Workspace-ში, რათა დარწმუნდეთ, რომ საზომი სწორად მუშაობს, სანამ მას სწორ სამუშაო სივრცეში გადაიტანთ, როდესაც ის მზად იქნება გასაზიარებლად. ახლა თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გააკეთოთ გადაადგილების ან scorecard-ის კოპირების ფუნქციის გამოყენებით.თქვენ შეგიძლიათ გადაიტანოთ scorecard ყველა მახასიათებლითა და მეტამონაცემებით, მათ შორის შემოწმებები, სტატუსის წესები და სხვა, ახალ სამუშაო სივრცეში. თქვენ მოგეცემათ ჩამოსაშლელი სია სამუშაო ადგილებისა, რომლებზეც გაგაჩნიათ წვდომა და შეგეძლებათ მათ შორის არჩევა.Copy scorecard-ს აქვს შესაძლებლობა შეიცავდეს / გამორიცხოს გამოყენების ისტორია. ეს აადვილებს ერთი და იმავე ანგარიშის ხელახლა გამოყენებას ახალი პერიოდისთვის (მაგალითად, ფისკალური წლის scorecard-თვის), ასე რომ თქვენ არ მოგიწევთ ამის გაკეთება თავიდან.
 • გაყევი საზომს- ახლა შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფუნქცია „გაყევი“, რათა სწრაფად მიიღოთ თქვენთვის საინტერესო საზომი და იყოთ ინფორმირებული ამ საზომის აქტივობის შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ „გაყვეთ“ საზომს, როდესაც ათვალიერებთ სხვადასხვა scorecards-ს და მოგვიანებით წვდომა იქონიოთ თქვენს მიერ „განვლილ გზაზე“ ერთ ადგილას.

  თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა საზომი, რომელსაც თვალს ადევნებდით Metrics hub-ში. Metric tile-ზე დაწკაპუნებით გადახვალთ scorecard-ზე, რომელიც შეიცავს საზომს. ეს გაადვილებს თქვენთვის საინტერესო საზომის სწრაფ მიმოხილვას სხვადასხვა scorecard-ზე ხშირად ნავიგაციის გარეშე.

  როგორც კი „გაყვებით“ საზომს, მიიღებთ გუნდების შეტყობინებებს უშუალოდ activity feed-შ და ბანერს, როდესაც საზომის განმარტება განახლდება, დაემატება რეგისტრაცია ან როდესაც ავტომატური სტატუსის წესი შეცვლის საზომის სტატუსს. როდესაც თქვენ დააწკაპუნებთ შეტყობინებაზე, იხსნება ანგარიშის ბარათი და ნაჩვენებია საზომის დეტალების პანელი. გუნდების ეს ინტეგრაცია აადვილებს განახლებულ საზომისათვის თვალყურის დევნებას, ისე რომ არ მოგიწიოს Teams-ის დატოვება scorecards-ზე გადასასვლელად.

 • საზომის პირდაპირი ბმულების გაზიარება – ხშირად შეიძლება დაგჭირდეთ სხვისი ყურადღების მიქცევა კონკრეტულ საზომზე, რათა მათ შეხედონ მას. ახლა, იმის ნაცვლად, რომ @მონიშნოთ ვინმე რეგისტრაციაში, შეგიძლიათ მიუთითოთ საზომი და უბრალოდ გააზიაროთ პირდაპირი ბმული. როდესაც საზომი არჩეულია scorecard-ზე, URL მისამართის ზოლში განახლდება საზომის ID-ით. ბმული “Share” scorecard-ის ოფციაში ასევე გამოჩნდება, რომელიც შეიცავს საზომის ID-ს, თუ საზომი არჩეულია. როდესაც მიმღები გახსნის ბმულს, მას შეეძლება ნახოს scorecard ამ საზომის დეტალების პანელის გახსნით.

მოდელირება

 • დაემატა ახალი DAX ფუნქცია ამ თვეში: NETWORKDAYS. ეს ფუნქცია იძლევა მთელი სამუშაო დღეების რაოდენობას ორ თარიღს შორის. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Power BI-ში თარიღის გამოხატვის ნებისმიერი ხერხი, რათა მიუთითოთ დაწყების და დასრულების თარიღები, მათ შორის dt”YYYY-MM-DD” აღნიშვნა. სამუშაო დღეები გამორიცხავს შაბათ-კვირას, რომლის შეცვლაც შესაძლებელია დასვენების დღეების პარამეტრის გამოყენებით. ნაგულისხმევად, ეს ფუნქცია აღიქვამს შაბათს და კვირას, როგორც დასვენების დღეებს. სამუშაო დღეების გამოთვლისას ასევე გამოირიცხება ნებაყოფლობითი არდადეგების პარამეტრში მითითებული ნებისმიერი თარიღი.    მაგალითად, ეს ფორმულა დააბრუნებს 20 სამუშაო დღის შედეგს:

  ეს ფორმულა აბრუნებს 19 სამუშაო დღის შედეგს, რადგან ის მოიცავს ორ სამუშაო დღეს, როგორც დღესასწაულს:

 • მრავალფუნქციური RLS-ის მხარდაჭერა კომპოზიტურ მოდელში – მნიშვნელოვნი გაუმჯობესება მოხდა, კომპოზიტურ მოდელებში მრავალფუნქციური RLS-ის მხარდაჭერის ჩართვით. მოდელის მფლობელებს ახლა შეუძლიათ ერთ მომხმარებელს მიანიჭონ ერთზე მეტი RLS როლი კომპოზიტურ მოდელში. ამ განახლებამდე, მომხმარებლები, რომლებმაც დააყენეს RLS თავიანთ კომპოზიტურ მოდელებში ამ გზით, სავარაუდოდ, query failure-ს განიცდიდნენ.
 • Query-ის მუშაობის გაუმჯობესება – გაუმჯობესდა Query-ის მუშაობა, რათა შესაძლებელი იყოს RLS ფილტრების გავრცელება, რომლებიც განსაზღვრულია იმპორტის განზომილებების ცხრილებზე DirectQuery ცხრილებზე Mashup კონექტორების გამოყენებით. Mashup კონექტორები მოიცავს Snowflake, RedShift, Databricks და სხვებს. ადრე, როდესაც მოდელის ავტორები განსაზღვრავდნენ RLS ფილტრებს იმპორტის განზომილების ცხრილზე და განზომილების ცხრილი ფილტრავდა DirectQuery ფაქტების ცხრილს Mashup კონექტორის გამოყენებით, ფაქტების ცხრილის SQL მოთხოვნა არ მოიცავდა ფილტრს RLS ფილტრით შეზღუდული უცხო key სვეტზე, როდესაც მომხმარებლები ამატებდნენ სვეტს განზომილების ცხრილიდან და measures-ს ფაქტების ცხრილიდან რეპორტში. ამან წარმოქმნა დიდი შუალედური შედეგების ნაკრები, რომლებმაც შეიძლება გადააჭარბოს მილიონი სტრიქონის ზღვარს. ამ თვის გაუმჯობესება უზრუნველყოფს RLS ფილტრების გავრცელებას განზომილების ცხრილიდან ფაქტების ცხრილზე ძირითადი ვიზუალური მოთხოვნისას, რათა მომხმარებლებმა არ დაუშვან ეს შეცდომა ან არ დაზარალდნენ შეკითხვის ნელი შესრულება.

მონაცემთა დაკავშირება და მომზადება

 • დაკავშირება Datamarts-თან.
 • BitSight Security Ratings (კონექტორის განახლება) – BitSight Security Ratings კონექტორი განახლებულია. BitSight არის უსაფრთხოების რეიტინგების პროვაიდერი, რომელიც ასახავს მონაცემებს კომპანიების კიბერუსაფრთხოების მუშაობის შესახებ. ეს განახლებული კონექტორი მხარს უჭერს მონაცემთა ცხრილებს BitSight-დან უსაფრთხოების შესრულების მართვისთვის (SPM) და BitSight-დან მესამე მხარის რისკების მართვისთვის. SPM საშუალებას აძლევს CISO-ს გაზომონ, მართონ და გააკეთონ ანგარიში მათი კიბერუსაფრთხოების პროგრამის მუშაობის შესახებ დროთა განმავლობაში და ხელი შეუწყონ კიბერრისკის საყოველთაო აღქმას მათ ორგანიზაციაში. BitSight მესამე მხარის რისკის მართვისთვის (TPRM) აძლიერებს ორგანიზაციის მესამე მხარის კიბერუსაფრთხოების მუშაობის გაზომვისა და გაუმჯობესების პროცესს დროთა განმავლობაში. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მონიტორინგისა და ზედამხედველობის მეშვეობით, TPRM აერთიანებს ობიექტურ, მუდმივ ინფორმაციას, რათა უკეთ შეაფასოს გამყიდველის ლანდშაფტი და დაეხმაროს პრიორიტეტების განსაზღვრაში, როდის და სად უნდა მიიღოს ზომები. ეს კონექტორი საშუალებას აძლევს ორგანიზაციებს ადვილად შეიყვანონ BitSight მონაცემები Microsoft Power BI-ში შემდგომი ანალიზისა და დაშბორდის შესაქმნელად. PowerBI-ში გენერირებული დაშბორდი და ანალიზი შეიძლება გამოყენებულ იქნას აღმასრულებელ მოხსენებაში, აღდგენის პროგრესის თვალყურის დევნებაში, BitSight-ის მონაცემების გაერთიანებაში უსაფრთხოების სხვა მონაცემთა წყაროებთან, რათა დროთა განმავლობაში უფრო სრულყოფილი მოხსენება არსებობდეს მათი კიბერუსაფრთხოების პროგრამის მუშაობის შესახებ და დაეხმაროს კიბერრისკის გაგებაში დაინტერესებული მხარეებს და სხვა პირებს.
 • Databricks (კონექტორის განახლება).
 • Eduframe Reporting (ახალი კონეკტორი) – Eduframe Reporting უზრუნველყოფს სრულად მოქნილ ელექტრონული კომერციის ვიტრინას, კურსებისა და სტუდენტების მენეჯმენტს, რესურსების მართვას განათლების პროვაიდერებისთვის, შეუფერხებლად ინტეგრირებულია Canvas LMS-თან, ინვოისის შედგენის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან და CRM სისტემებთან. Power BI კონექტორი Eduframe-სთან გეხმარებათ სწრაფად შემოიტანოთ Eduframe-ის მონაცემები, რომ მიიღოთ მყისიერი დაშბორდი, რომელიც გაწვდით ინფორმაციას შემოსავალზე, შეკვეთების რაოდენობაზე, სტუდენტებისა და ჩარიცხვების რაოდენობაზე (დროთა განმავლობაში), კურსების რაოდენობასა და დაგეგმილ კურსებზე, შესაძლებლობებზე (წამყვანები) და სხვა საკითხებთან ერთად საკურსო შეხვედრებზეც კი.
 • Funnel (კონექტორის განახლება).

სერვისი

 •          Data hub-ის გაუმჯობესება – მონაცემთა გადახედვა და ექსპორტი – მონაცემთა ნაკრების დეტალების გვერდი დაგეხმარებათ შეისწავლოთ, დააკვირდეთ და გამოიყენოთ მონაცემთა ნაკრები, რათა მიიღოთ ინფორმაცია. როდესაც დააწკაპუნებთ მონაცემთა ბაზაზე Data hub-ში ან სამუშაო სივრცეში, იხსნება ამ მონაცემთა ნაკრების დეტალების გვერდი.

მობილური აპლიკაცია

 • Data in Space – ჩვენ ვცხოვრობთ დაკავშირებულ სამყაროში და ჩვენს გარშემო თითქმის ყველაფერი ქმნის მონაცემებს. შემდეგ ეს მონაცემები გროვდება, მუშავდება და ვიზუალიზდება Power BI-ში. Data in Space არის ახალი ფუნქცია, რომელიც იყენებს გაძლიერებული რეალობის ტექნოლოგიას Power BI Mobile აპში, რათა შექმნას მუდმივი სივრცითი „ღუზები“ რეალურ სამყაროში და დაურთოს Power BI კონტენტი ამ „ღუზებზე“. მონაცემთა სივრცეში, Power BI მონაცემები ახლა შეიძლება გახდეს კონტექსტურად ინტეგრირებული ფიზიკურ სამყაროსთან, რომელსაც აღწერს. Data in Space აკავშირებს თქვენს ბიზნეს მონაცემებს რეალურ სამყაროში ობიექტებთან მენეჯმენტის, წარმოების, საცალო ვაჭრობის და მრავალ სხვა სფეროში და ახლა თანამშრომლებს შეუძლიათ ადვილად აღმოაჩინონ და გამოიყენონ ისინი უკეთესი, უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად.
 • თვალყური ადევნეთ საზომებს მრავალი ეტაპებით და მიზნებს თქვენი მობილური აპიდან – ახლა თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ და განაახლოთ საზომი, რომელიც შეიცავს მრავალ სამიზნეს. გახსენით საზომის დეტალების პანელი, რომ ნახოთ ეტაპები და საბოლოო მიზანი, რომელიც ვიზუალურად არის წარმოდგენილი თქვენს მიმდინარე პროგრესთან ერთად, რათა უფრო ადვილი იყოს მიიღოთ სურათი, მუშაობ თუ არა საზომის მიხედვით.
 • იპოვნეთ თქვენთვის შესაბამისი კონტენტი (Windows აპი) – გააუმჯობესეთ Power BI Windows აპის გამოცდილება და პროდუქტიულობა თქვენი ორგანიზაციის კონტენტის შესწავლით, რომელიც სპეციალურად თქვენთვისაა შერჩეული. ის თქვენთვისაა მთავარ გვერდზე ახალ რეკომენდებული ზოლში.

ჩაშენებული ანალიტიკა

 • წვდომის გაუმჯობესებები ჩაშენებულ ანგარიშებზე – თქვენს აპლიკაციებში Power BI-ის ჩაშენებისას მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ სხვადასხვა ტიპის მომხმარებლები, რომლებიც ურთიერთობენ თქვენს ანგარიშებთან და მიეცით საშუალება მათ, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ვიზუალური ან ფიზიკური შეუსაბამობები, ისარგებლონ თქვენი რეპორტით. ჩვენ გაგიადვილეთ ამის გაკეთება სხვადასხვა API-ების მიწოდებით, რაც დაგეხმარებათ თქვენი კონტენტის უფრო ხელმისაწვდომობაში. თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ მასშტაბირების დონეები და დაამატოთ სათაურის ატრიბუტები ჩაშენებულ კომპონენტში კოდის მხოლოდ რამდენიმე ხაზით და ჩართოთ კლავიატურის მალსახმობები და მაღალი კონტრასტის რეჟიმები ჩაშენებული ანგარიშებისთვის. ქვემოთ ნაჩვენებია ანგარიშის მაგალითი მაღალი კონტრასტის რეჟიმით დაყენებული ჩაშენებულ კონფიგურაციებში, და მასშტაბირების დონე დაყენებულია 200%-ზე მას შემდეგ, რაც ანგარიში ჩაიტვირთება getZoom და setZoom API-ების გამოყენებით.
 • დააკოპირეთ ვიზუალი, როგორც სურათი – თქვენი ორგანიზაციის პორტალში ჩაშენებული Power BI ანგარიშის ნახვისას, თქვენს მომხმარებლებს შეიძლება მოუნდეს კონკრეტული ვიზუალის კოპირება სხვაგან გასაზიარებლად. ეს შესაძლებლობა ხელმისაწვდომია Power BI Service-ში და ახლა ის ასევე ხელმისაწვდომია ჩაშენებული ანგარიშებისთვის.

ვიზუალიზაცია

 • ახალი Power BI ვიზუალური კატეგორიის სია AppSource-ში – ჩვენ გაგიადვილეთ და უფრო სწრაფად იპოვოთ თქვენთვის სასურველი ვიზუალი Power BI ვიზუალური AppSource კატეგორიების განახლებით. შესწორებული კატეგორიების სიას აქვს მეტი, უფრო ადვილად გასაგები ვარიანტი, რომელიც დაგეხმარებათ სწრაფად და მარტივად იპოვოთ შესაფერისი ვიზუალი. ხატულაზე კურსორის გადატარება ასევე მოგცემთ კატეგორიის მოკლე აღწერას.
 • ახალი ვიზუალი AppSource-ში – Multi target KPI.
 • Drill Down Timeline PRO ZoomCharts-ით – Drill Down Timeline PRO საშუალებას გაძლევთ შეისწავლოთ დროზე დაფუძნებული მონაცემები DAX-ით ჩაწერილი measure-ების გამოყენებით. დააწკაპუნეთ პირდაპირ დიაგრამაზე, რომ Drill Down კონკრეტული პერიოდები დეტალურად. შეუთავსეთ მრავალი სერია და აირჩიეთ დიაგრამის მრავალ ტიპს შორის (ხაზი, სვეტი, ფართობი).
 • გამოყენების საუკეთესო შემთხვევები:

  • საბანკო საქმე და ფინანსები – საფონდო ბირჟის ინდექსები, კაპიტალის კოეფიციენტები, ტრანზაქციის მოცულობა.
  • გაყიდვები და მარკეტინგი – ვებ ტრაფიკი, აუდიტორიის წვდომა, გაყიდვების შემოსავალი.
  • საინფორმაციო ტექნოლოგიები – ქსელის ტრაფიკი, რეაგირების დრო, სისტემური ჟურნალი და შეცდომების ტენდენციები.
  • წარმოება – ხარისხის გაზომვა, მუშაობის დრო და შეფერხება, წარმოების გამოშვება და ხარჯი.
 • SMART KPI სია ნოვა სილვას მიერ.